mùa phục sinh

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Reo ca lên muôn dân Chúa đã sống lại, ca vang câu hân hoan hát khen Vua Toàn Năng. Dù Ngài đã chết đau thương nhưng đã sống lại khải hoàn này ánh sáng ngời chiếu soi cho đêm dài.
21/04/2024 06:04:25
F
Nào ta ca vang lên Alleluia! Nào ta ca vang lên Alleluia! Mừng Chúa chiến thắng tử thần hào quang chiếu soi trần đời, niềm vui Phục Sinh tràn hy vọng chan chứa! Mừng Chúa chiến thắng khải hoàn
21/04/2024 06:04:20
F
Hãy đi! Lời Chúa đã truyền dạy con. Hãy đi! Đến cùng bờ cõi trái đất. Đem Tin Mừng để đem Tin Mừng. Tin Mừng cứu rỗi về khắp mọi nơi, về khắp mọi nơi.
11/04/2024 02:04:58
F
Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ Ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông Người vừa lên Thiên Quốc. Sao đứng mãi làm chi hãy về và luôn ghi nhớ những lời Ngài đã dạy khuyên mà đi loan báo Tin Mừng.
11/04/2024 02:04:16
G
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
11/04/2024 02:04:30
Cm
Chúa về trời vinh quang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Giữa muôn tiếng đàn ca Thiên Thần. Chúa ngự tòa cao sang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Tưới mưa phúc lành xuống nhân trần.
11/04/2024 02:04:28
F
Ánh muôn tia bình minh bừng lấp lánh chiếu lên áng mây huy hoàng. Chúa từ nơi dương gian ngự lên chốn thiên cung sang tươi rỡ rang. Với muôn cung đàn tơ nổi réo rắt rước Con Chúa lên ngai vàng.
11/04/2024 01:04:41
C
Mừng ngày Chúa lên trời lòng phàm nhân đổi mới. Thấy lòng cậy trông và niềm tin nở hoa. Đường trần thế lưu đầy một ngày kia sẽ tới. Cuối đường là Chúa dang tay đón chờ ta.
11/04/2024 01:04:40
F
Một lần Thầy cúi xuống khi đêm đã dần buông. Yêu thương tay giang rộng xoá tội của trần gian. Một lần Thầy trao ban ân tình ôi chứa chan. Cúi xuống Thầy rửa chân cho con hết bụi trần.
10/04/2024 03:04:57
G
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
10/04/2024 03:04:18
G
17/11/2023 02:11:19
109
0

ĐK: Một bài ca [ F ] mới hãy hát [ Dm ] lên ca tụng Chúa [ C7 ] Trời [ F ] ___, tiến vào thánh [ Gm ] đô bao sướng [ C7 ] vui ta thờ lạy [ F ] Chúa

[ A7 ] 1. Trong tôi hân [ Dm ] hoan khi được [ Bb ] vào thánh cung Chúa [ C7 ] Trời [ F ] ___, rộn ràng niềm [ F ] tin nơi cung [ Bb ] lòng của [ C ] Chúa yêu [ F ] thương

[ A7 ] 2. Tôi luôn an [ Dm ] tâm khi tựa [ Bb ] nương cánh tay nhân [ C7 ] hiền [ F ] ___, vì Ngài chở [ F ] che tôi trên [ Bb ] đường về [ C ] bến yêu [ F ] thương