mùa phục sinh

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
08/07/2021 04:07:46
F
Ngày Chúa tạo nên ngày hân hoan ngày mừng vui sung sướng Al-le-lu-ia. Chính Chúa là dũng lực, Người cứu thân tôi. Môi tôi nào reo hò mừng Vị Cứu Tinh.
08/07/2021 04:07:42
C
Xin dâng lên của lễ niềm tin, của lễ ân tình. Mừng ngày Chúa hiển linh, mừng ngày Chúa hiển linh.
08/07/2021 04:07:13
Dm
Chúa nay thực đã phục sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.
08/07/2021 04:07:27
F
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.
08/07/2021 04:07:00
C
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người lam lũ hy sinh. Chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta Phục sinh.
08/07/2021 03:07:48
Bb
ĐK: Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi.
08/07/2021 03:07:21
C
Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời.Al-lê-lu-ia.
08/07/2021 03:07:57
C
Ngài là ai? Ngài lại chết cho anh, Ngài chết cho tôi, Ngài chết cho đời, vì tình yêu mến Ngài chết thương đau. Ngài là ai? Ngài đã sống lại, Ngài sống lại rồi đem nguồn hạnh phúc
08/07/2021 03:07:53
F
Mừng khen Chúa chúng ta Phục sinh. Ngài đã chết với khổ hình để muôn người được ơn tái sinh. Chúc khen Chúa chúng ta Phục sinh. Từ cõi chết Chúa Kitô đã hiển vinh.
08/07/2021 03:07:58
G

1. Ngày [Gm]xưa Chúa Ki- [F]tô Thập [Bb]giá vác trên [Cm]vai vòng [F]gai quấn trên [Eb]đầu Người ra pháp [D]trường. [D7]
Người [Gm]đi chết cho [F]tôi, Người [Cm]đi chết cho [Gm]anh, chết cho [F]em, đi chết [Dm]cho người người hôm [Gm]nay.
Người ơi hãy [Bb]nhớ, Người đã [D7]chết cho [Gm]đời. Người ơi có [F]hay, xin cho [Dm]người vòng [Gm]tay.

2. Ngày nay Chúa Ki-tô tình mến thắm con tim, tình yêu nhuốm máu đào người đi cứu đời.
Người đang sống trong tôi, Người đang sống trong anh, sống trong em, đang sống trong lòng đời hôm nay.
Bạn ơi có nhớ, Người đã sống lại rồi. Al-le-lu-ia, ca lên nào bạn ơi.