mùa phục sinh

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
19/08/2023 05:08:56
C
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
19/08/2023 04:08:05
F
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
19/08/2023 04:08:51
F
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
18/08/2023 03:08:16
G
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây
18/08/2023 03:08:56
E
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
17/08/2023 02:08:28
C
Đây ngày vinh quang Chúa con từ cõi chết đã sống lại hiển vinh. Đây ngày hân hoan Chúa đã tạo dựng nên nào chúng ta vui mừng
17/08/2023 02:08:11
A
Vang lên muôn khúc ca Vang lên muôn khúc ca mừng Chúa phục sinh! I Ngài đã chiếnthắng mang lại sự sốngcho nhân loại mang lại sự sống cho trần gian
25/06/2023 01:06:23
C
Bập bùng ngọn lửa bừng lên tỏa chiếu ánh sáng chan hòa giữa đêm chập chùng. Báo tin vui mừng Chúa nay đã phục sinh đã phục sinh đã phục sinh từ trong cõi chết.
25/06/2023 01:06:43
Am
Con kính dâng lên bàn thờ này rượu bánh vẹn tuyền tinh nguyên. Con kính dâng lên Thiên Tòa đây lễ vật tạ ơn chúc tụng Mừng Con Chúa đã sống lại
23/06/2023 01:06:34
F
08/07/2021 04:07:13
706
0

1. Xin dâng [ Dm ] lên của [ G ] lễ niềm [ C ] tin, của [ G ] lễ ân [ Dm ] tình. Mừng [ Bb ] ngày [ C ] Chúa hiển [ F ] vinh, mừng [ G ] ngày Chúa hiển [ A ] lvinh. [ A7 ]

ĐK:  Xin dâng [ Dm ] lên này [ Bb ] bánh thơm rượu l [ C ] ành với [ Am7 ] cả tâm [ Dm ] tình. Mong [ Gm ] được liên kết [ Am ] dâng cùng [ Am ] Chúa Phục [ Dm ] Sinh

2. Xin dâng lên của lễ cậy trông, của lễ thắm nồng. Mừng ngày Chúa biểu dương quyền lực Đấng toàn năng

3. Xin dâng lên của lễ toàn thiêu, của lễ nhiệm mầu. Đợi chờ phúc đời sau, cùng hưởng cõi trời cao.