đức mẹ

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Gần lòng Mẹ Ma - ri - a chúng con không sợ nguy biến, gần lòng Mẹ Ma - ri - a, chúng con quên đời ưu phiền. Ma - ri - a! Nữ Vương bên trời hạnh phúc Thần Thánh vang muôn điệu nhạc thiêng du dương
04/04/2024 06:04:25
G
Cùng với Mẹ, trong cuộc đời, con trông đợi một ánh sao. Như năm nào Vì Sao dẫn lối. Mẹ như "Ngôi Sao Sáng" soi bóng đêm, đưa con đến nơi Ánh Quang kính thờ Tình Yêu Giáng trần.
30/03/2024 06:03:46
D
Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Vì khi nghe tiếng chào con trẻ nhảy mừng rỡ trong tôi. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ.
30/03/2024 06:03:07
C
Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài là Chúa muôn loài, là Đấng cứu độ tôi. Đây thân phận nữ tỳ Ngài đoái thương nhìn, và từ nay mọi đời sẽ khen tôi phúc lạ.
30/03/2024 06:03:58
Am
Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền
09/01/2024 07:01:31
F
Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành.
09/01/2024 04:01:02
Dm
Lời ca dâng lên Mẹ bao ước mơ cuộc đời. Đời con dâng lên Chúa nhờ Thánh Nữ Mân Côi. Mẹ Ma - ri - a cười xin phúc ân cho đời. A - ve Ma - ri - a!
09/01/2024 03:01:03
F
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
28/11/2023 03:11:37
G
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ
25/11/2023 01:11:33
Am
Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
23/11/2023 03:11:31
Am

1. Bôn [ Am ] ba nơi trần thế nhưng [ F ] con vẫn trông lên [ C ] trời. Lênh [ Dm ] đênh trên sóng [ G ] đời tình [ E7 ] Ngài là bờ bến con [ Am ] xuôi. Long đong trong cuộc sống nhưng [ F ] con cậy trông nơi [ C ] Chúa, Vì [ Am ] Chúa là đường lối con [ Dm ] theo, Chúa [ G ] là bờ bến con [ C ] neo. Dốc [ F ] đời dù có cheo [ E7 ] leo lòng vẫn tin [ Am ] yêu.

ĐK Chúa [ G ] ơi!___ [ Am ] ___ con vững tin nơi [ Dm ] Ngài một [ Am ] niềm phó thác cậy [ E ] trông. Chúa [ G ] ơi!___ [ F ] ___ không có chi trên [ Dm ] đời bằng [ G7 ] xà vào lòng Chúa nghỉ [ C ] ngơi [ E7 ] ___. Vì [ Am ] Chúa là hạnh phúc con chờ [ G ] mong, là đấng con cậy [ F ] trông là chốn con tựa [ Em ] nương, là [ E7 ] bến quê tình [ Am ] thương.

2. Băn [ Am ] khoăn đi tìm lối ngu [ F ] ngơ giữa phiên chợ [ C ] đời. Nhưng [ Dm ] con luôn có [ G ] Ngài, tìm [ E7 ] Ngài để gửi gấm tương [ Am ] lai. Ban mai hay chiều xuống con [ F ] luôn cậy trông nơi [ C ] Chúa, Vì [ Am ] Chúa đường sống hôm [ Dm ] nay, Chúa [ G ] là mộng ước hôm [ C ] mai. Lối [ F ] đời dù lắm chông [ E7 ] gai cậy mến không [ Am ] phai.