Chúa giàu lòng xót thương

- Simon Phan Hùng
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Lạy [ Am ] Chúa! Ngài giàu lòng xót [ C ] thương, xin ban [ E ] ơn phù giúp con đêm [ Am ] ngày.
Lạy [ Am ] Chúa! Ngài rộng lòng thứ [ C ] tha, xin rộng [ F ] ban tình yêu và tha [ G ] thứ.
Ban cho [ Dm ] con đầy hồng ân chan [ F ] chứa, xin cho con luôn say men tình [ E7 ] Chúa.
Chúa yêu con [ C ] người, chết cheo thập [ Dm ] hình, để cứu [ E7 ] độ trần [ Am ] gian.

2. Lạy [ Am ] Chúa! Ngài dạy con hãy [ C ] đi, loan Tin [ E ] Vui của Chúa đến muôn [ Am ] người.
Lạy [ Am ] Chúa! Ngài dạy hãy thứ [ C ] tha, xin tha [ F ] cho những kẻ làm ân [ G ] oán.
Ban cho [ Dm ] con rộng lòng đầy nhân [ F ] ái, luôn yêu thương mọi người là con [ E7 ] Chúa.
Giống như cha [ C ] hiền, ngóng trông con [ Dm ] về, để đón [ E7 ] mừng người [ Am ] con.

3. Lạy [ Am ] Chúa! Ngài là nguồn suối [ C ] ân, ban ơn [ E ] thiêng của Chúa đến gian [ Am ] trần.
Lạy [ Am ] Chúa! Ngài bảo con bước [ C ] theo, loan Tin [ F ] Vui của Ngài cho thế [ G ] giới.
Đem yêu [ Dm ] thương ngập tràn muôn khắp [ F ] chốn, reo hân hoan vào lòng người đau [ E7 ] khổ.
Để đem Tin [ C ] Mừng, Phúc Âm của [ Dm ] Ngài, để đón [ E7 ] nhận hồng [ Am ] ân.

4.Lạy [ Am ] Chúa! Ngài đã từng rửa [ C ] chân, xin cho [ E ] con hãy biết luôn khiêm [ Am ] nhường.
Lạy [ Am ] Chúa! Ngài đã từng bảo [ C ] ban, đem ủi [ F ] an những người đang khốn [ G ] khó.
Chia cho [ Dm ] nhau những hạt cơm manh [ F ] áo, luôn cho đi những gì mình đang [ E7 ] có.
Để cho mọi [ C ] người, biết nhận được [ Dm ] rằng: Đó chính [ E7 ] là TÌNH [ Am ] YÊU.

ĐK: LÒNG THƯƠNG [ Am ] XÓT CỦA NGÀI ĐẾN CHÚNG [ G ] CON, DÌU CON [ G7 ] ĐẾN TẬN NGUỒN CỦA THÁNH [ C ] ÂN, ĐỂ CON [ E ] ĐI LOAN TIN MỪNG [ Am ] CHÚA.
VÒNG TAY [ Am ] CHÚA NGÀI RỘNG MỞ THỨ  [ G ] THA, ĐỂ ÔM [ G7 ] LẤY CẢ TỘI LỖI CHÚNG [ C ] CON, TRÁI TIM [ E ] NGƯỜI BAN PHÁT NGUỒN TÌNH [ Am ] YÊU.

Cùng tác giả Simon Phan Hùng

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con