cho con trái tim của Chúa

- Đinh Công Huỳnh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ dm ] Mang thân phận con [ bb ] người, Chúa [ c ] ơi con thật yếu [ dm ] hèn [ bb ] Đam mê [ c ] và danh [ f ] vọng, trần [ gm ] gian chỉ là phù [ a ] phiếm. [ c ] Xin gạn đục khơi [ dm ] trong, những [ gm ] gì còn vương ngổn [ a7 ] ngang. [ dm ] Cho hồn được bình [ gm ] an, thắm [ bb ] đượm ân [ am ] tình Chúa [ dm ] ban.

2. [ dm ] Mang thân phận bất [ bb ] toàn, lắm [ c ] khi ngã gục trên [ dm ] đường. [ bb ] Con luôn [ c ] cần đến [ f ] Ngài, mở [ gm ] tay dẫn đường chỉ [ a ] hướng. [ c ] Bao bụi trần xa [ dm ] hoa, khiến [ gm ] lòng còn mang vấn [ a7 ] vương. [ dm ] Trên dòng đời lao [ gm ] đao, sóng [ bb ] cuộn con [ am ] thuyền tứ [ dm ] phương.

3. [ dm ] Mang thân phận mỏng [ bb ] dòn, mấy [ c ] ai qua được bốn [ dm ] mùa. [ bb ] Xuân xanh [ c ] thời thắm [ f ] màu, hạ [ gm ] sang đến thu tàn [ a ] úa. [ c ] Đông tàn chẳng đợi [ dm ] ai, kiếp [ gm ] người vụt như vó [ a7 ] cau. [ dm ] Cho dù là trăm [ gm ] năm, cuốn [ bb ] đời cũng [ am ] lìa cách [ dm ] nhau.

4. [ dm ] Cho con yêu mến [ bb ] Ngài, thiết [ c ] tha với cả tâm [ dm ] hồn. [ bb ] Yêu nhân [ c ] loại thắm [ f ] nồng, cảm [ gm ] thông với ai cùng [ a ] khốn. [ c ] Xin tình Ngài khơi [ dm ] lên, ánh [ gm ] lửa bửng soi trí [ a7 ] tâm. [ dm ] Đem nồng nàn yêu [ gm ] thương, chiếu [ bb ] tỏa cõi [ am ] lòng thế [ dm ] nhân.

ĐK: [ bb ] Xin cho [ am7 ] con trái tim của [ dm ] Chúa, biết cho [ c ] đi không hề toan [ f ] tính Biết cảm [ gm ] thông với người khổ [ c ] đau cùng [ am ] khốn. [ bb ] Xin cho [ am7 ] con trái tim rộng [ dm ] mở, biết yêu [ c ] thương như là lẽ [ f ] sống biết sẽ [ gm ] chia với người đớn [ am ] đau lầm [ dm ] than.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con