cầu hồn

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời. Tôi đã nhận được lệnh ra đi. Xin chúc tôi may mắn anh em
29/05/2023 02:05:32
G
Từ vực thẳm trầm luân, con than van con cầu khấn. Xin thương nghe ôi lạy Chúa! Năm tháng mỏi mòn trôi, bừng bừng lửa hồng luôn nung nấu, ngợp lút bao thống khổ ưu sầu.
21/05/2023 03:05:27
Gm
Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi Lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa.
11/05/2023 01:05:24
Dm
Từ vực sâu tăm tối con thiết tha, con thiết tha kêu lên cùng Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! xin lắng nghe lời con van nài.
09/05/2023 01:05:09
Am
Từ vực sâu con nài van Chúa, nguyện Chúa lắng nghe lời con kêu khấn. Xin Chúa chiếu soi, Chúa chiếu soi ánh sáng muôn đời chiếu soi muôn đời.
09/05/2023 01:05:51
Am
Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện Chúa lắng nghe tiếng con khẩn nài. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai người đứng vững.
08/05/2023 01:05:45
Gm
Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời.
08/05/2023 01:05:01
Dm
Tôi vững tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống. Trong ngày sau cùng tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Trong thân xác của tôi, tôi sẽ được thấy Đấng cứu chuộc.
07/05/2023 05:05:34
G
Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người.
05/05/2023 02:05:08
Dm
Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê mình. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời.
03/05/2023 06:05:11
Am

ĐK: Phúc cho [G]ai đi trong đường lối tinh [C]truyền, không ngồi với quân nhạo [F]báng không [Am]đi trên đường tối [G]tăm.
Phúc cho [G]ai vui trong luật Chúa đêm [C]ngày, sẽ được lên Núi [F]Thánh hưởng [G]nguồn vui vô [C]biên.

1. Họ như [C]cây trồng bên [F]suối trổ [C]sinh hoa trái đúng [Em]mùa,
lá cây không tàn [F]úa công [G]việc họ đều tốt [C]tươi.

2. Người gian [C]ác đi [G]trong đường lối gian [G7]tà, họ như vỏ [F]trấu bị gió cuốn [G]đi,
đường lối [C]họ dẫn tối diệt vong. Người công [Am]chính vinh [G]phúc muôn [C]đời,