mùa thường niên

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
28/08/2023 03:08:01
Dm
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
28/08/2023 03:08:35
Dm
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
27/08/2023 01:08:59
Dm
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
24/08/2023 03:08:12
Dm
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
24/08/2023 02:08:35
Dm
Một tình yêu cao ngất, một tình yêu lớn lao. Một tình yêu đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Cứu chuộc nhân thế Ngài chịu chết đớn đau khổ hình
23/08/2023 07:08:17
Dm
hầy đã yêu con hơn cả mạng sống. Thầy đã yêu như Cha Thầy yêu thương. Có tình nào cao lớn hơn tình người vì yêu đã hiến thân
23/08/2023 07:08:54
Dm
Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.
23/08/2023 07:08:32
Dm
Thầy là cây nho các con là nhành. Nhành nào trong Thầy mà không sinh trái. Sẽ bị chặt đi bị ném ra ngoài. Vì lìa khỏi thân nên héo núa thương thay
21/08/2023 03:08:35
Dm
Thầy là cây nho anh em là cành, ai ở lại trong Thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi Thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài
21/08/2023 03:08:35
Dm
29/02/2016 01:02:51
1845
0

1. Chiều [ dm ] xưa khi Chúa giang tay trên thập [ f ] giá, Mẹ [ bb ] đứng chắp [ g ] tay [ a7 ] nguyện [ dm ] cầu, đồi [ c ] cao ôi tím [ bb ] sầu là [ a7 ] hồn thế gian đen [ dm ] mầu.

2. Chiều xưa trong gió mênh mang trên đồi cao, Mẹ thấy thế gian tội tình, Mẹ thương bao kiếp người còn chìm đắm quên ơn trời.

3. Giờ đây vai chúng con vẫn mang thập giá, gục ngã biết bao nhiêu lần Đoàn con nương bóng Mẹ là mẹ chúng nhân muôn đời.

4. Tình yêu mang trái tim bao la tình yêu, Mẹ đón chúng con trở về, Mẹ đưa ai ngóng chờ tìm gặp Chúa con nhân từ.

ĐK: Mẹ mãi [ f ] mãi là [ a7 ] mẹ chúng [ dm ] con, Mari [ gm ] a, mãi [ bb ] mãi là [ c7 ] Mẹ chúng [ dm ] con [ d7 ] Mẹ đồng [ gm ] công năm [ a7 ] xưa cứu [ dm ] đời xin mãi [ gm ] mãi che [ a7 ] chở chúng [ dm ] con