mùa thường niên

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền chở che con yên hàn. Dù có cuồng phong dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài
10/04/2022 08:04:33
Cm
Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến Chúa thương ban xuống trên phận hèn.
10/04/2022 07:04:46
Dm
Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười, hòa tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương, gặt trong ngàn tiếng ca.
26/10/2021 04:10:07
G
Phúc cho ai có lòng trong sạch họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình họ sẽ được gọi là con Chúa Trời.
26/10/2021 04:10:03
F
Với tiếng đàn, với tiếng ca xin dâng lên Cha bao tâm tình tri ân bao tâm tình mến thương. Trong ly rượu nồng trong địa bánh thơm xin dâng lên Cha
26/10/2021 03:10:51
D
Xin được sống một đời như mọi người và cho mọi người. Xin được sống một đời gọi tiếp nối mãi từng niềm vui.
26/10/2021 02:10:51
Dm
Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa, ôi Con Chúa hiến mình vì yêu, đền tội cho nhân thế trăm chiều.
26/10/2021 02:10:27
G
Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những việc trọng đại (í a). Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những điều lạ lùng.
25/10/2021 03:10:07
C
Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài,dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.
25/10/2021 03:10:29
Am
Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm thành là đời con trao hiến Chúa thôi.
25/10/2021 02:10:58
C
07/07/2021 02:07:26
181
0

ĐK: Hỡi [Am]người hãy [F]nhớ mình là [Dm]bụi [E]tro. Một [E7]mai người sẽ trở [Dm]về [E7] bụi [Am]tro

1. Ôi thân [G]phận của con [C]người tựa [E7]bông hoa nở [Am]tươi
Một làn [F]gió nhẹ [G]lung [E]lay [Am]cũng biến [G]tan sắc [C]màu. [E7]

2. Hôm nay người người vui cười rồi mai đây lệ rơi.
Đời là giấc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu.

3. Ôi muôn sự đều hảo huyền giả trá và đảo điên.
Một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa Trời.

4. Mau quay về cùng Chúa Trời lòng hân hoan nhảy vui.
Đường tội lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hải hà.

5. Ôi trên đời nào ai người lòng không vướng tội khiên.
Dù người chính trực truân chuyên cũng mấy phen yếu hèn.

6. Ăn năn vì ngàn lỗi lầm nguyện Chúa hãy rủ thương.
Và đừng khép miệng con dân cất tiếng lên hát mừng.