hôn phối

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Sự gì Thiên Chúa an bài loài người đừng có chia hai. Sự gì Thiên Chúa sắp đặt loài người phải nên giữ gìn.
09/01/2024 07:01:04
Dm
Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam xa cha mẹ để luyến ái vợ mình. Và hai người sẽ không là hai nhưng là một huyết nhục.
09/01/2024 07:01:39
C
Đối với Chúa, không có gì khác hơn là tình yêu: một tình yêu trung thành trước mọi thử thách, một tình yêu kiên trì trước những gian nguy
09/01/2024 07:01:40
Gm
Bánh với rượu Chúa đã hiệp nhất. Người với người Chúa kết thành đôi. Xin dâng lên rượu bánh này để làm thành bằng chứng tình yêu.
09/01/2024 07:01:18
Am
Đưa nhau tới trước tòa Mẹ dâng tình yêu thắm tươi ban(thuở) đầu Nguyện Mẹ chứng cho tình yêu được luôn mãi mãi bền lâu. Nghĩa tào khang vợ chồng trăm năm xin Mẹ gìn giữ luôn thắm màu
09/07/2023 07:07:04
Dm
Tình yêu nay đã kết trái đơm hoa là tình yêu thơm hương đậm đà. Chính tình yêu Thiên Chúa thắm sâu, kết giao đôi trái tim nhiệm mầu “bằng “mối dây son sắt trầu cau
09/07/2023 07:07:29
C
Tình yêu con thắm hồng Chúa xe tơ kết duyên đẹp tươi. Tình thủy chung suốt đời, nài xin Chúa thánh hóa nguyện uớc. Dâng tình yêu đang đơm hoa ngát hương thơm ngọt ngào
09/07/2023 07:07:10
Dm
Kính chào Mẹ Ma - ri - a, kính chào Mẹ Ma - ri - a. Giờ con đến trước ngai Mẹ hiền và dâng hiến duyên thắm trọn niềm xin Mẹ đưa tay chúc phúc.
04/06/2022 06:06:18
C
Con quỳ đây trước mặt Thiên Chúa Tình Yêu. Nguyện dâng lên muôn lời cảm tạ ơn Ngài. Ngài se kết cho hai tâm hồn chung bước, cùng sẻ chia đắp xây hương nồng tình yêu.
04/06/2022 06:06:21
Am
Sánh bước bên nhau đi vào thánh điện, ước nguyện cùng nhau xây đắp tương lai. Dìu nhau cùng tiến bước, hòa trong lời hoan ca, sung sướng bước lên trước mặt Thiên Chúa.
04/06/2022 06:06:05
F
11/10/2021 07:10:34
324
0

ĐK: Ông Phê - [ C ] ô thưa cùng [ F ] Chúa Giê - [ G ] su: Thầy là Đức Ki - tô con Chúa [ C ] Trời hằng [ G ] sống, Thầy là [ F ] Đức Ki - tô con Thiên [ C ] Chúa muôn đời.

1. [ C ] Chúa Giê  - su [ G ] đáp lại rằng: [ F ] Anh là Phê - rô, nghĩa là phiến [ C ] đá. Trên phiến đá [ F ] này Tôi xây Giáo [ G ] Hội của [ C ] tôi.

2. [ C ] Dù quyền lực hỏa ngục cũng không [ F ] làm đổi thay. Dù quyền lực hỏa ngục cũng không [ C ] làm [ G ] chuyển [ C ] lay.