bộ lễ seraphim

- Chưa rõ tác giả
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Kinh thương xót Xin [ Am ] Chúa thương xót chúng [ Dm ] con (x2) Xin Chúa ki [ C ] to thương [ Gm ] xót chúng con (x2) Xin [ Am ] Chúa thương xót chúng [ Dm ] con Xin [ Gm ] Chúa thương [ A7 ] xót chúng [ Dm ] con

Kinh vinh danh Vinh danh Thiên [ Dm ] Chúa trên [ Gm ] các tầng [ Dm ] trời và bình an dưới [ F ] thế cho [ Am ] người thiện [ Dm ] tâm. Chúng [ C ] con ca ngợi [ F ] Chúa, chúng [ Am ] con chúc tụng [ Dm ] Chúa, chúng [ C ] con thờ lạy [ F ] Chúa, chúng [ Am ] con tôn vinh [ Dm ] Chúa, chúng [ C ] con cảm tạ [ F ] Chúa vì vinh [ Gm ] quang cao cả [ Dm ] Chúa, lạy [ F ] Chúa là Thiên [ F ] Chúa, là [ A7 ] Vua trên [ Dm ] trời, là [ F ] Chúa Cha toàn [ Dm ] năng. Lạy Con [ F ] một Thiên Chúa, Chúa Giê [ Gm ] su Kitô. [ Am ] Lạy Chúa là Thiên [ Dm ] Chúa, là [ C ] Chiên Thiên [ F ] Chúa, là Con [ F ] Ðức [ G ] Chúa [ A ] Cha, [ Dm ] Chúa xóa tội trần [ F ] gian, xin thương [ Bb ] xót chúng [ A ] con, [ Dm ] Chúa xóa tội trần [ F ] gian, xin nhậm [ Dm ] lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa [ Gm ] Cha, xin thương [ F ] xót [ G ] chúng [ A ] con. [ Dm ] Vì lạy Chúa Giê [ C ] su Kitô, [ Dm ] chỉ có Chúa là Ðấng [ F ] Thánh, chỉ có Chúa là [ Bb ] Chúa [ A ] , [ Dm ] chỉ có [ F ] Chúa [ Gm ] [ C ] Ðấng [ E ] Tối [ A ] Cao, [ Dm ] cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh [ F ] quang Ðức Chúa [ Bb ] Cha. Amen. [ D ]

Thánh thánh thánh [ Dm ] Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên [ Gm ] Chúa các đạo [ A ] binh [ Dm ] Trời đất đầy vinh quang [ F ] Chúa Hoan hô [ Am ] Chúa Hoan hô Chúa trên các tầng [ Dm ] trời Chúc tụng [ Gm ] Đấng ngự đến [ C ] nhân danh [ F ] Chúa [ Gm ] Hoan hô Chúa Hoan hô Chúa [ Dm ] trên các tầng trời.

Lạy Chiên Thiên Chúa [ Am ] Lạy Chiên Thiên [ Dm ] Chúa, Đấng [ C ] xóa tội trần [ F ] gian: xin thương [ Bb ] xót chúng [ A ] con. [ Dm ] Lạy Chiên Thiên [ F ] Chúa, [ Am ] Đấng xóa tội trần [ Dm ] gian: xin thương [ gm ] xót chúng [ dm ] con. [ Am ] Lạy Chiên Thiên [ Dm ] Chúa, Đấng xóa [ Gm ] tội trần [ A ] gian: [ Dm ] xin ban [ F ] bình an cho chúng [ Dm ] con.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con