bộ lễ seraphim

-

Chưa rõ tác giả

  • 8
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

Kinh thương xót Xin [ Am ] Chúa thương xót chúng [ Dm ] con (x2) Xin Chúa ki [ C ] to thương [ Gm ] xót chúng con (x2) Xin [ Am ] Chúa thương xót chúng [ Dm ] con Xin [ Gm ] Chúa thương [ A7 ] xót chúng [ Dm ] con

Kinh vinh danh Vinh danh Thiên [ Dm ] Chúa trên [ Gm ] các tầng [ Dm ] trời và bình an dưới [ F ] thế cho [ Am ] người thiện [ Dm ] tâm. Chúng [ C ] con ca ngợi [ F ] Chúa, chúng [ Am ] con chúc tụng [ Dm ] Chúa, chúng [ C ] con thờ lạy [ F ] Chúa, chúng [ Am ] con tôn vinh [ Dm ] Chúa, chúng [ C ] con cảm tạ [ F ] Chúa vì vinh [ Gm ] quang cao cả [ Dm ] Chúa, lạy [ F ] Chúa là Thiên [ F ] Chúa, là [ A7 ] Vua trên [ Dm ] trời, là [ F ] Chúa Cha toàn [ Dm ] năng. Lạy Con [ F ] một Thiên Chúa, Chúa Giê [ Gm ] su Kitô. [ Am ] Lạy Chúa là Thiên [ Dm ] Chúa, là [ C ] Chiên Thiên [ F ] Chúa, là Con [ F ] Ðức [ G ] Chúa [ A ] Cha, [ Dm ] Chúa xóa tội trần [ F ] gian, xin thương [ Bb ] xót chúng [ A ] con, [ Dm ] Chúa xóa tội trần [ F ] gian, xin nhậm [ Dm ] lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa [ Gm ] Cha, xin thương [ F ] xót [ G ] chúng [ A ] con. [ Dm ] Vì lạy Chúa Giê [ C ] su Kitô, [ Dm ] chỉ có Chúa là Ðấng [ F ] Thánh, chỉ có Chúa là [ Bb ] Chúa [ A ] , [ Dm ] chỉ có [ F ] Chúa [ Gm ] [ C ] Ðấng [ E ] Tối [ A ] Cao, [ Dm ] cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh [ F ] quang Ðức Chúa [ Bb ] Cha. Amen. [ D ]

Thánh thánh thánh [ Dm ] Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên [ Gm ] Chúa các đạo [ A ] binh [ Dm ] Trời đất đầy vinh quang [ F ] Chúa Hoan hô [ Am ] Chúa Hoan hô Chúa trên các tầng [ Dm ] trời Chúc tụng [ Gm ] Đấng ngự đến [ C ] nhân danh [ F ] Chúa [ Gm ] Hoan hô Chúa Hoan hô Chúa [ Dm ] trên các tầng trời.

Lạy Chiên Thiên Chúa [ Am ] Lạy Chiên Thiên [ Dm ] Chúa, Đấng [ C ] xóa tội trần [ F ] gian: xin thương [ Bb ] xót chúng [ A ] con. [ Dm ] Lạy Chiên Thiên [ F ] Chúa, [ Am ] Đấng xóa tội trần [ Dm ] gian: xin thương [ Gm ] xót chúng [ Dm ] con. [ Am ] Lạy Chiên Thiên [ Dm ] Chúa, Đấng xóa [ Gm ] tội trần [ A ] gian: [ Dm ] xin ban [ F ] bình an cho chúng [ Dm ] con.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Chúa là đường sáng soi, dẫn đưa con qua chốn gian trần. Đường đời gian truân, gập ghềnh gian nguy, lạc chìm trong đêm tối Cha ơi! Biết tìm đâu ủi an giữa gian trần u tối bao ngày.
Xin dâng lên Mẹ lời ca trong sáng dịu dàng Xin dâng lên Mẹ ngàn muôn tiếng đàn réo rắt. Xin dâng lên Mẹ lòng mến thiết tha nồng nàn. Hát ca lên bài ngợi khen Mẹ là hương hoa.
Mừng ngày Chúa lên trời lòng phàm nhân đổi mới. Thấy lòng cậy trông và niềm tin nở hoa. Đường trần thế lưu đầy một ngày kia sẽ tới. Cuối đường là Chúa dang tay đón chờ ta.
Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa
Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Cùng chuyên mục bộ lễ - kinh nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Ki - tô. xin Chúa Ki - tô thương xót chúng con.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
Nguyện cùng cha nhân ái, xin thương xót thân con tội tình