Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Vì [ Am ] con chưa yêu Ngài nên [ C ] thập giá [ E7 ] còn nặng [ Am ] vai. Vì [ F ] con chưa mến [ Dm6 ] Ngài nên [ G7 ] đời con còn lắm chông [ C ] gai.
[ Am ] con chưa tin [ Dm ] Ngài nên [ F ] còn sợ hãi tương [ E ] lai. Vì [ Am ] con chưa theo [ E ] Ngài nên [ E7 ] lòng con sầu héo hôm [ Am ] mai.

ÐK: Xin cho [ Fmaj7 ] con được lòng mến yêu [ C ] nhiều. [ Dm6 ] Xin theo [ E7 ] Ngài dù đời lắm phong [ Am ] nhiêu.
[ F ] Xin tin [ Dm7 ] Ngài để vợi bớt lo [ E ] âu. Xin chọn [ E7 ] Ngài làm nâng đỡ đời [ Am ] con.

2. Vì [ Am ] con chưa yêu Ngài nên [ C ] tình con [ E7 ] nhiều dở [ Am ] dang. Vì [ F ] con chưa mến [ Dm6 ] Ngài tâm [ G7 ] hồn như còn sống lang [ C ] thang.
[ Am ] con chưa tin [ Dm ] Ngài nên [ F ] lòng nhiều nỗi mênh [ E ] mang. Vì [ Am ] con chưa theo [ E ] Ngài nên [ E7 ] đường đời gặp lắm trái [ Am ] ngang.

3. Vì [ Am ] con chưa yêu Ngài nên [ C ] nhiều đêm [ E7 ] lệ sầu [ Am ] dâng. Vì [ F ] con chưa mến [ Dm6 ] Ngài nên [ G7 ] hồn con ngại tiếng xin [ C ] vâng
 Vì [ Am ] con chưa tin [ Dm ] Ngài nên [ F ] lòng còn lắm bâng [ E ] khuâng. Vì [ Am ] con chưa theo [ E ] Ngài nên [ E7 ] đường đời còn lắm gian [ Am ] truân.

4. Vì [ Am ] con chưa yêu Ngài nên [ C ] gặp thất [ E7 ] bại nhiều [ Am ] phen. Vì [ F ] con chưa mến [ Dm6 ] Ngài trong [ G7 ] đời vẫn còn lắm bon [ C ] chen.
[ Am ] con chưa tin [ Dm ] Ngài nên [ F ] còn sợ hãi đêm [ E ] đen. Vì [ Am ] con chưa theo [ E ] Ngài nên để [ E7 ] lòng còn vương ố [ Am ] hoen.

Cùng tác giả Hồng Trần - Phạm Đình Đài

Lấy gì đáp lại cho cân, biết lấy gì mà đền đáp muôn ân. Chúa đã dủ thương đến phận hèn tôi tớ Ngài,dâng trót đời, bù đắp những ơn thiêng Ngài ơi.
Dâng hiến lễ tình yêu, xin Chúa thương nhận lấy như của lễ dâng ban chiều. Trong phút giây hợp hoan con hiến dâng cả trái tim, từ đây yêu một mình Chúa.
Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời.
Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên khẩn cầu Danh Ngài.Dù tăm tối vây quanh có Ngài như trăng thanh, với Chúa đi còn sợ nỗi chi.
Dâng lên trời cao này bánh rượu lành, xin Cha toàn năng ngự xuống thương nhận lấy. Chúa đã xuống trần, cứu thoát lỗi đời. Dâng về Bê- lem thờ kính Chúa Hài Nhi.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.