ơn thiêng nhiệm mầu

-

Giang Tâm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Giang Tâm

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :23/04/2024 06:04:41
 • Lượt xem :65
 • Tone chính :A
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :tận hiến
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hồng [ Am ] ân nối [ Em7 ] ___ tiếp hồng [ Am ] ân, Chúa đã tuôn [ Fmaj7 ] đổ muôn [ Am7 ] ngàn hồng [ Dm ] ân. Dù [ G ] cho sông [ G7 ] cạn núi [ C ] mòn, Muôn đời tạc [ Em ] ___ dạ ghi [ Em7 ] lòng khôn [ Am ] nguôi. Chúa [ Am7 ] thương cho được làm [ D ] người, Được làm con [ C ] Chúa, được làm con [ G ] Chúa, thắm tươi nhiệm [ Am ] mầu. Ơn [ F ] Ngài dẫn [ Am7 ] ___ lối cao [ D ] sâu. Được làm đệ [ Em ] tử, được làm đệ [ Em7 ] tử, truyền rao Tin [ Am ] Mừng.

ĐK: Hồng [ A ] ân che trở tràn [ E ] đầy, Phù trì che [ F#m ] chở tháng [ D ] ngày [ E7 ] bình [ A ] an. Ân [ Am ] sâu nghĩa [ Am7 ] nặng muôn [ D ] vàn, Bất tài bất [ C ] xứng, đáp [ Em7 ] đền chi [ Am ] cân. Cúi [ F ] xin cảm [ Am7 ] tạ hồng [ D ] ân, Ngợi khen danh [ Am ] Chúa, hiển [ Em7 ] vang muôn [ Am ] đời. Kính [ D ] dâng trót tuổi xuân [ A ] này, Trọn tình dâng [ F#m ] hiến, trót [ E7 ] đời thủy [ A ] chung.

2. Niềm [ Am ] vui nước [ Em7 ] ___ mắt chợt [ Am ] rơi, Quyết tâm đi [ Fmaj7 ] mãi bước [ Am7 ] đời tin [ Dm ] yêu. Phận [ G ] con giới [ G7 ] hạn trăm [ C ] chiều, Chúa thương chọn [ Em ] ___ gọi dắt [ Em7 ] dìu hôm [ Am ] mai. Bước [ Am7 ] đường muôn nẻo chông [ D ] gai, Một niềm tin [ C ] kính, một niềm tin [ G ] kính, chẳng thay đổi [ Am ] lòng. Cho [ F ] dù mưa [ Am7 ] ___ gió bão [ D ] giông, Nguyện lòng bền [ Em ] vững, nguyện lòng bền [Em7vững, cậy trông nơi [ Am ] Ngài.

3. Tình [ Am ] yêu dẫn [ Em7 ] ___ lối tình [ Am ] yêu, Dấn thân muôn [ Fmaj7 ] nẻo sớm [ Am7 ] chiều ngày [ Dm ] xanh. Vững [ G ] tâm theo [ G7 ] nẻo trọn [ C ] lành, Chúa thương đưa [ Em ] ___ bước qua [ Em7 ] ngàn gian [ Am ] nan. Hiến [ Am7 ] dâng đây trái tim [ D ] vàng, Từng ngày dâng [ C ] Chúa, từng ngày dâng [ G ] Chúa, lễ dâng vẹn [ Am ] tròn. Mối [ F ] tình thập [ Am7 ] ___ giá sắt [ D ] son, Dù đời lặng [ Em ] lẽ, dù đời lặng [Em7lẽ, nguyện luôn nồng [ Am ] nàn.

Cùng tác giả Giang Tâm

Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
Tâm tình con dâng lên chứa chan muôn lời tạ ơn Chúa, vì hồng ân bao la Chúa đã ban cho cuộc đời con. Dâng hiến trọn con tim hăng say với cả tình yêu, nguyện dâng hiến cuộc đời con
Làm sao dám hiến dâng khi con đây lỗi tội. Iàm sao dám tiến lên chân con đầy vướng mắc. Như bình sành dễ vỡ như sậy lau trước gió Ngài ơi thân con yếu hèn.
Chúa đã chọn con giữa bao người dù con mọn hèn dù đời con nào có đáng chi Cho con được ở với Ngài, cho con theo bước chân Ngài đến mọi người ở mọi nơi, dù cùng trời hay ngàn khơi.
Trọn cuộc đời con hát khúc ca dâng Ngài, trọn cuộc đời con dâng câu cảm mến hoài. Tạ ơn Thiên Chúa, Ngài luôn thương yêu, chở che năm tháng dù bao mê lầm đời con.

Cùng chuyên mục tận hiến

Tình yêu Chúa ngát xanh cho đời thắm tươi Lòng con luôn khát khao tình Chúa chẳng ngơi Ngài chọn con bước theo Ngài, làm muối men ướp cho đời Làm chứng nhân cho tình Chúa mọi nơi.
Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
Tâm tình con dâng lên chứa chan muôn lời tạ ơn Chúa, vì hồng ân bao la Chúa đã ban cho cuộc đời con. Dâng hiến trọn con tim hăng say với cả tình yêu, nguyện dâng hiến cuộc đời con
Làm sao dám hiến dâng khi con đây lỗi tội. Iàm sao dám tiến lên chân con đầy vướng mắc. Như bình sành dễ vỡ như sậy lau trước gió Ngài ơi thân con yếu hèn.
Chúa đã chọn con giữa bao người dù con mọn hèn dù đời con nào có đáng chi Cho con được ở với Ngài, cho con theo bước chân Ngài đến mọi người ở mọi nơi, dù cùng trời hay ngàn khơi.