các thánh tử đạo việt nam

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao kỳ công cho muôn phàm nhân. Nào cùng vui lên, nào cùng vui lên, vui trong Chúa.
26/10/2021 07:10:21
G
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
26/10/2021 07:10:18
E
Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn.
20/09/2021 07:09:10
G
Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời, còn lưu danh thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước Chúa Giê-su.
20/09/2021 07:09:29
G
Kìa những đoàn người anh dũng đang tiến lên, hiên ngang ra pháp trường. Không sợ gì gian khó, không sợ gì cay đắng, lòng thề lòng quyết tiến lên hy sinh vì Đức Ki-tô.
20/09/2021 07:09:07
Am
Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo Chúa hiến thân Lời ai hòa trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần.
20/09/2021 07:09:49
G
Đây tấm gương anh hùng, sống chết luôn coi thường. Vạn gian nan thử thách mà lòng dạ thêm kiên trung. Vì trong trái tim đó mang tình yêu rực lửa
20/09/2021 07:09:31
C
Đây đức tin kiên cường, đây tấm gương anh hùng, bao gian nan thử thách luôn một lòng trung kiên. Chính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn hiên ngang tiến ra pháp trường
20/09/2021 07:09:54
Bb
Nhìn gương sáng các thánh trên trời, vì đạo Chúa hiến thân không màng, Dù gươm sắc bén xá gì bao gian nguy một lòng trung kiên với Chúa trên trời cao.
20/09/2021 03:09:07
G
Muôn lời ca chào mừng dâng về nơi ngàn trùng, mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bao niềm vui tuyệt vời, dâng về chín tầng trời.
20/09/2021 03:09:48
C
23/10/2021 03:10:08
236
0

ÐK: Tình yêu Thiên [Dm]Chúa chan hòa trong đất [C]trời chẳng khi nào lắng [Dm]vơi.
Tình yêu Thiên [Bb]Chúa đã có tự muôn [C]đời theo suốt dòng thời [F]gian [A]
Tình yêu Thiên [A7]Chúa cho tim con đổi [Dm]mới, thiết tha trong phận [C]người, sắt son bên cuộc [Gm]đời.
Hạnh phúc tuyệt [Dm]vời khôn nói nên [C]lời để cám ơn [Bb]Ngài tình [Am]Chúa yêu con [Dm]người.

1. [Bb]Ôi! Tình yêu [Gm]Chúa diệu huyền chốn trời [C]cao, tác sinh muôn vì [F]sao.
[Gm]Ôi! Tình yêu Chúa luôn ủ ấp địa [A7] cầu đến mãi muôn ngàn [Dm]sau.
[F]Tình yêu đó cứu [Gm]chuộc nhân thế hiến [Bb]mình chịu [C]chết thương [A]đau.
Con lấy [Dm]gì để đền đáp tình [C]yêu, xin được sống vì [Dm]yêu.

2. [Bb]Ôi! Tình yêu [Gm]Chúa cho cuộc sống đẹp [C]tươi, thế nhân bao nụ [F]cười.
[Gm]Ôi! Tình yêu Chúa cho xuân đến muôn [A7]người, cho hương hoa mọi [Dm]nơi.
[F]Tình yêu Chúa khơi [Gm]ngọn lửa mới, ấm [Bb]nồng những [C]trái tim [A]đời.
Muôn cõi [Dm]lòng đã bừng sáng niềm [C]vui đến hạnh phúc ngày [Dm]mai.

3. [Bb]Ôi! Tình yêu [Gm]Chúa đã đổi mới lòng [C]con, dẫn con đi vào [F]đời.
[Gm]Ôi! Tình yêu Chúa đã giục giã khôn [A7]nguôi, sai con đi mọi [Dm]nơi.
[F]Này con đến theo [Gm]lời tình yêu sẵn [Bb]sàng dâng [C]hiến một [A]đời.
Lên tiếng [Dm]gọi muôn người khắp gần [C]xa chung hòa khúc tình [Dm]ca.

4. [Bb]Xin tình yêu [Gm]Chúa hủy diệt hết khổ [C]đau, phá tan đi hận [F]sầu.
[Gm]Xin tình yêu Chúa gọi người đến bên [A7]nhau, anh em con một [Dm]Cha.
[F]Hòa bình đến khởi [Gm]từ tình yêu như [Bb]nguồn suối [C]mát tuôn [A]trào.
Cho cõi [Dm]đời muôn ngàn đóa hồng [C]tươi, cho cuộc sống niềm [Dm]vui.