các thánh tử đạo việt nam

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Từ giòng máu anh hùng của tổ tiên. Từ giòng máu oai phong những bậc tiền bối. Tôi đã xuất sinh, tôi đã lớn lên và đã sống trong linh ân của Chúa!
13/11/2022 03:11:50
Dm
Ai ra đi, hy sinh vì Danh Chúa Ki - tô. Hưởng phúc muôn đời trong đất nước vĩnh hằng. Người là hạt giống đức tin, đức tin kiêu hùng, và là ngọn đuốc phá tan đêm tối muôn trùng.
06/11/2022 04:11:52
Dm
Dòng máu anh hùng đã đổ ra trên đất Việt nảy mầm sinh hoa đức tin. Nhạc khúc oai hùng cùng hòa vang kính dâng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
06/11/2022 03:11:22
A
Đoàn người anh dũng hiên ngang, đem tình yêu chứng minh niềm tin. Nguyện vì Danh Chúa KiTô, hy sinh chẳng hề nao núng.
05/11/2022 09:11:36
Dm
Những giọt máu đào nảy mầm sinh nhiều hoa trái. Với lòng dũng cảm tử đạo không hề lung lay. Một lòng mến Chúa hy sinh cho dù thương đau. Tình yêu sắt son đến cùng ngàn năm thắm màu.
05/11/2022 06:11:02
Em
Từng đoàn người anh dũng tiến ra pháp trường. Hiên ngang kiên cường dù chịu bao khốn khó. Dù đầu rơi máu đổ, dù gươm đao xích xiềng. Vẫn một lòng kiên trung đến giọt máu cuối cùng.
05/11/2022 04:11:30
Dm
AI nghẹn ngào ra đi gieo giống. Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nứa nở. Gieo là trong nước mắt, về gặt hân hoan.
05/11/2022 04:11:39
Am
Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công.
05/11/2022 04:11:20
C
Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao kỳ công cho muôn phàm nhân. Nào cùng vui lên, nào cùng vui lên, vui trong Chúa.
26/10/2021 07:10:21
G
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
26/10/2021 07:10:18
E
14/07/2021 07:07:29
401
0

1. Cuộc đời bon [A]chen giữa muôn con [Bm]người, cùng niềm lo [E]lắng áo cơm bạc [A]tiền.
Này người bạn [A7]ơi! Chớ quá buồn [D]lo, hãy cứ tin [E]yêu Cha quan phòng là Thiên [A]Chúa.
Chẳng gặt chẳng [A]gieo lũ chim trên [Bm]trời, chẳng dệt chẳng [E]may đóa hoa ngoài [A]đồng.
Ngày ngày chim [A7]ca hát xướng cùng [D]hoa, thấy lũ chim [E]no, hoa kia đẹp hơn áo [A]vua.

ĐK. Lo [A]gì ngày mai ta sẽ [Bm]lo, lo [E]gì? Lo [E7]gì mặc chi ăn uống [A]chi, lo [F#m]gì?
Lo tìm, tìm vui công chính [E]Cha lo gì? Lo [E7]tìm, tìm cho ta nước [A]Cha.

2. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy: Hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành.
Và này bạn ơi! Biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.
Việc nhỏ bạn ơi! Phúc ân vinh dự, dự phần của Cha tác sinh muôn loài.
Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.

3. Vỉệc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành, để được ủy cho chức cao sang nhiều.
Phụng sự vì Cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới.
Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài.
Việc nhỏ của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn, luôn xác ta.

PK1. Này [A]bạn ta quý hơn là [Bm]loài chim đóa hoa thì [E]băn khoăn ngày mai [B7]làm [E]chi? [E7]__ … 2. Ngày ngày cầu …

PK2. Hòa mố hôi đất hoang hòa lệ kinh nước khô bàn tay chai cần lao, lòng vui. … 3. Việc nhỏ đừng …