các thánh tử đạo việt nam

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Từ giòng máu anh hùng của tổ tiên. Từ giòng máu oai phong những bậc tiền bối. Tôi đã xuất sinh, tôi đã lớn lên và đã sống trong linh ân của Chúa!
13/11/2022 03:11:50
Dm
Ai ra đi, hy sinh vì Danh Chúa Ki - tô. Hưởng phúc muôn đời trong đất nước vĩnh hằng. Người là hạt giống đức tin, đức tin kiêu hùng, và là ngọn đuốc phá tan đêm tối muôn trùng.
06/11/2022 04:11:52
Dm
Dòng máu anh hùng đã đổ ra trên đất Việt nảy mầm sinh hoa đức tin. Nhạc khúc oai hùng cùng hòa vang kính dâng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
06/11/2022 03:11:22
A
Đoàn người anh dũng hiên ngang, đem tình yêu chứng minh niềm tin. Nguyện vì Danh Chúa KiTô, hy sinh chẳng hề nao núng.
05/11/2022 09:11:36
Dm
Những giọt máu đào nảy mầm sinh nhiều hoa trái. Với lòng dũng cảm tử đạo không hề lung lay. Một lòng mến Chúa hy sinh cho dù thương đau. Tình yêu sắt son đến cùng ngàn năm thắm màu.
05/11/2022 06:11:02
Em
Từng đoàn người anh dũng tiến ra pháp trường. Hiên ngang kiên cường dù chịu bao khốn khó. Dù đầu rơi máu đổ, dù gươm đao xích xiềng. Vẫn một lòng kiên trung đến giọt máu cuối cùng.
05/11/2022 04:11:30
Dm
AI nghẹn ngào ra đi gieo giống. Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nứa nở. Gieo là trong nước mắt, về gặt hân hoan.
05/11/2022 04:11:39
Am
Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công.
05/11/2022 04:11:20
C
Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao kỳ công cho muôn phàm nhân. Nào cùng vui lên, nào cùng vui lên, vui trong Chúa.
26/10/2021 07:10:21
G
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
26/10/2021 07:10:18
E
20/07/2021 02:07:48
360
0

Đáp: [ Bb ] Chúa đã chúc phúc [ F ] cho dân [ Bb ] Ngài [ Eb ] trong bình [ Bb ] an.

1. Hỡi những người [ Dm ] con, người [ F7 ] con của [ Bb ] Chúa. [ D7 ] Hãy kính dâng [ Gm ] Ngài vinh [ F ] quang ca [ F7 ] tụng.
[ Bb ] Cho xứng hợp [ Bb ] với uy [ G7 ] danh của [ Cm ] Ngài. [ Bb ] Mang theo thánh lễ [ Cm ] phục cung [ Dm ] kính [ F ] thờ [ Bb ] lạy.

2. Thiên Chúa ngự ở [ Dm ] trên ngàn [ F7 ] muôn sóng [ Bb ] nước. [ D7 ] Tiếng Chúa vang [ Gm ] dội mặt [ F ] nước viển [ F7 ] trời.
[ Bb ] Tiếng Chúa thật quyền [ Bb ] uy, quyền [ G7 ] uy vô [ Cm ] cùng. [ Bb ] Tiếng Chúa rất oai [ Cm ] vệ ôi [ Dm ] tiếng [ F ] của [ Bb ] Ngài.

3. Thiên Chúa thật oai [ Dm ] nghiêm làm [ F7 ] vang sấm [ Bb ] sét. [ D7 ] Nơi thánh cung mọi [ Gm ] người tung [ F ] hô vinh quang [ F7 ] Ngài.
[ Bb ] Chúa ngự [ Bb ] đến ở [ G7 ] cơn hồng [ Cm ] thuỷ. [ Bb ] Muôn năm tới muôn [ Cm ] đời sẽ [ Dm ] mãi [ F ] ngự [ Bb ] trị.