Khải Hoàn Ca 1

- Nguyễn Duy
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Am ] Nào cảm tạ [ F ] Chúa [ G7 ] vì Chúa rất nhân [ C ] từ, [ a7 ] trọn một tình [ Dm ] thương [ E7 ] Người đã ban cho [ Am ] đời.
Nhà Is - ra - [ G ] en ơi [ Dm ] tấu lên đi bài [ E7 ] ca, [ am ] ngàn đời Người [ Dm ] yêu thương [ E7 ] Chúa yêu thương nhân [ Am ] loại.

2. [ Am ] Này là quyền [ F ] Chúa dang cánh tay quyền [ C ] lực [ a7 ] thật kỳ diệu [ Dm ] thay [ E7 ] tay hữu uy phong [ Am ] Người.
Giờ nầy và [ Am ] mai sau [ Dm ] mãi tôi không phải [ E7 ] chết [ am ] để ngàn kỳ [ Dm ] công Cha [ E7 ] sẽ ghi sâu trong [ Am ] đời.

3. [ Am ] Này là hòn [ F ] đá thợ xây đã loại [ C ] trừ, [ a7 ] giờ lại trở [ Dm ] nên [ E7 ] viên đá xây góc [ Am ] tường.
Việc nầy Người [ Am ] gây nên [ Dm ] chính tay Người làm [ E7 ] ra, [ am ] thật lạ lùng [ Dm ] vô biên [ E7 ] có ai suy cho [ Am ] cùng.

Đ.K Vạn [ A ] tuế Con Vua Đa- [ C#m ] vít [ F#m ] đã sống lại hiển [ E ] vinh, Người [ Bm ] đem vinh quang rực rỡ, [ E7 ] chiếu soi trên trần [ A ] thế.
Mừng [ D ] hát lên ngày [ C#m ] khải [ F#m ] hoàn, ngày Chúa [ E7 ] đã chiến thắng tử [ A ] thần.

Cùng tác giả Nguyễn Duy

Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Đây ngày vinh quang Chúa con từ cõi chết đã sống lại hiển vinh. Đây ngày hân hoan Chúa đã tạo dựng nên nào chúng ta vui mừng
Chúa thương đoái nhìn đến Tình Yêu của Con Ngài mà khứng nhận (mà) khứng nhận của lễ chúng con dâng. Xin thương ban ơn thánh hóa
Phúc thay người sống đơn nghèo, đường trần gian bon chen chẳng theo. Nước Thiên Đàng có cho người. niềm vinh phúc tuyệt vời. Mừng vui lên hỡi ai trên đời dành cuộc sống cho Ngài mãi mãi.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con