lòng thương xót chúa

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa
08/04/2024 08:04:56
F
Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn. Từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống trần gian. Ôi Lòng Thương Xót Chúa muôn đời tha thứ mãi dẫu bao thế hệ nhân loại vô nghĩa bạc tình.
08/04/2024 08:04:13
Dm
Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha, tuôn đổ qua chính Con Một
08/04/2024 08:04:03
C
Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa rất bao la. Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa đến ngàn đời. Suối ơn xót thương chứa chan từ Thánh Tâm Chúa Giê-su thật bao la.
18/04/2023 01:04:31
C
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
05/05/2022 02:05:34
Gm
Chúa chữa lành những người bệnh tật yếu đau. Chúa chữa lành những chứng bệnh tật khác nhau. Có kẻ được Chúa trừ ma quỷ khỏi ngay
09/07/2021 05:07:21
Gm
Xin Chúa đoái thương trần gian sóng gió sự dữ bệnh tật lan tràn đó đây. Xin thương con rộng tay giáng phúc. Tình Chúa cao vời xin Ngài đỡ nâng
09/07/2021 05:07:44
Dm
Nhìn cuộc sống trần gian tội lỗi đang ngập tràn Ngàn vạn con khấn xin van khấn khỏi lầm than Lạy Ngài lòng xót thương xin thương đến phận cơ hàn.
09/07/2021 05:07:38
Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Nguyện Ngài rủ thương, ôm chúng con vào vòng tay Chúa. Giữa thế gian dù còn bao thương đau, nhiều tai ương và than khóc u sầu.
09/07/2021 05:07:59
Am
Giữa đau thương khốn cùng, con tìm đến nương ựa vào lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con.
09/07/2021 03:07:56
Am
09/04/2024 03:04:15
14
0

Lạy [ Dm ] Chúa! Chúa biết lòng [ Bb ] con, [ Am ] Chúa biết lòng [ Dm ] con. Chúa biết lòng [ Am ] con muốn yêu mến [ Dm ] Chúa, Chúa biết lòng [ Am ] con muốn say mến [ Dm ] Chúa, dẫu tình [ F ] con phai tàn hoen [ Am ] úa, dẫu đời [ C ] con bao lần xa [ F ] Chúa, nhưng con [ Gm6 ] tin Ngài vẫn đợi [ C ] chờ, Ngài vẫn đợi [ Am ] chờ.

Lạy [ Dm ] Chúa! Chúa biết lòng [ Bb ] con, [ Am ] Chúa biết lòng [ Dm ] con. Chúa biết lòng [ Am ] con vẫn luôn đói [ Dm ] Chúa, Chúa biết lòng [ Am ] con vẫn khao khát [ Dm ] Chúa. Như mảnh [ F ] đất khô chờ mưa [ Am ] xuống, như màn [ C ] đêm mong trời mau [ F ] sáng, như con [ Gm6 ] thơ trông bóng mẹ [ Am ] về, trông bóng mẹ [ Dm ] về.

[ Bb ] Hơn [ C ] một lần đời [ F ] con [ Dm ] ___ bội bạ, tình [ F ] Chúa, quên [ Gm ] lời thề [ C ] hứa, con lao [ F ] đao sóng [ G ] gió ngả [ A ] nghiêng, con vô [ A7 ] tâm chối Chúa từng [ Dm ] phen. Để lòng [ C ] con xao [ Gm ] xuyến cô [ A7 ] đơn.

Lạy [ Dm ] Chúa! Chúa biết lòng [ Bb ] con, [ Am ] Chúa biết lòng [ Dm ] con. Chúa biết lòng [ Am ] con muốn yêu mến [ Dm ] Chúa, Chúa biết lòng [ Am ] con muốn say mến [ Dm ] Chúa. Chúa nhìn [ F ] con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn [ Am ] con cho lòng tan [ Dm ] nát: Ôi Giê - [ Gm6 ] su, con muốn trả [ Am ] lời: Yêu Chúa trọn [ Dm ] đời.