chúa ki-tô vua

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giê-su! Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn
19/07/2023 02:07:29
Dm
Một chiều trên cây thập giá Chúa đã hiến thân vì yêu
19/11/2015 10:11:17
Dm

1. Trên tay mẹ [ C ] bồng trong sớm tươi [ Em ] hồng dẫu một Trẻ [ G ] thơ, Nhưng nơi Đền [ Dm ] thờ khi tới linh [ G ] giờ uy nghi rực [ G7 ] rỡ.
Người là con [ C ] Chúa ngôn sứ loan [ Am ] truyền nhân thế mong [ G ] chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo [ G7 ] luật dâng tiến Chúa [ C ] Cha.

ĐK: Người là ánh [ C ] sáng cảu muôn dân, soi [ Am ] chiếu cho dương [ C ] trần. Người là Vinh [ Dm ] quang của Dân Riêng, đem phúc lộc nguồn [ G ] thiêng.
Ấu [ C ] Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong Thánh [ F ] đài. Cho ai lòng [ G ] thần phục hôm [ Dm ] mai hưởng [ G ] phúc an [ C ] bình.

2. Bao năm đợi [ C ] chờ ơn Chúa bây [ Em ] giờ mới gặp Trẻ [ G ] Thơ, Tiên tri nghẹn [ Dm ] lời tay ẫm Con [ G ] Trời cao rao tình [ G7 ] Chúa.
Vì được xem [ C ] thấy ơn Chúa dư [ Am ] đầy ban xuống nhân [ G ] trần, nên ước chung phần mong chết an [ G7 ] bình về chốn phúc [ C ] vinh.

3. Tiên tri nhìn [ C ] lại chúc phúc cha [ Em ] mẹ nói về hậu [ G ] lai: “Mai sau trẻ [ Dm ] này nên cớ đêm [ G ] ngày cho bao người [ G7 ] thấy.
Nhiều người sa [ C ] ngã hay sẽ đứng [ Am ] dậy ân nghĩa đong [ G ] đầy, thêm lưỡi gươm lạ đâm thấu tâm [ G7 ] Bà ngàn nỗi xót [ C ] xa”.