chúa ki-tô vua

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Từ ngày con theo Ngài bước đi con mới hiểu thế mào là bỏ mình. Từ ngày con theo Ngài bước đi, con đã biết thế nào là hy sinh. Lạy Chúa đây cây thập giá con sẻ chia cùng Ngài
07/04/2024 06:04:37
Cm
Muôn khúc nhạc tấu khúc vang lừng, tiếng muôn người vạn tuế tưng bừng, chúc tụng Vua Chí Thánh khắp vũ hoàn thờ kính. Xin hợp cùng thần thánh trên trời xin hợp cùng tiếng hát muôn người
07/04/2024 06:04:35
F
Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
11/01/2024 07:01:42
Cm
Lạy Chúa! Chúa là Vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa! Chúa là Vua muôn loài thờ kính. Là Vua trên khắp dương gian, là Vua trên các dân tộc, lả Vua muôn dân đợi trông.
11/01/2024 07:01:20
F
Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giê-su! Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn
19/07/2023 02:07:29
F
Một chiều trên cây thập giá Chúa đã hiến thân vì yêu
19/11/2015 10:11:17
Am
11/04/2024 01:04:41
87
0

[ C ] Ánh muôn tia bình minh bừng lấp lánh chiếu lên áng mây huy [ G ] hoàng. [ Am ] Chúa [ C ] từ nơi dương [ F ] gian [ C ] ngự lên chốn thiên [ Am ] cung sang tươi rỡ [ C ] ràng.
[ C ] Với muôn cung đàn tơ nổi réo rắt rước Con Chúa lên ngai [ G ] vàng. [ Am ] Chúa [ C ] ngự nơi cao [ F ] sang [ C ] khắp thiên cung âm vang điệu ca du dương.

Chúa Cứu Thế đã khải [ Am ] hoàn! [ Dm ] Hãy cất tiếng hát nhân [ F ] trần. [ C ] Thiết tha dâng lời khấn cầu Chúa ban [ C7 ] muôn ngàn ân [ F ] phúc xuống [ G7 ] cõi [ C ] trần.
Chúa Cứu Thế đã khải [ Am ] hoàn! [ Dm ] Hãy cất tiếng hát nhân [ F ] trần. [ C ] Chúa nay trên trời đoái nhìn thế nhân. [ C7 ] Cho trần gian [ F ] hưởng phúc bình [ C ] an.