bộ lễ - kinh nguyện

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Ki - tô. xin Chúa Ki - tô thương xót chúng con.
04/10/2021 06:10:37
F
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
19/03/2018 07:03:19
D
Nguyện cùng cha nhân ái, xin thương xót thân con tội tình
01/02/2018 06:02:35
C
Xin Chúa thương xót chúng con (x2) Xin Chúa kito thương xót chúng con (x2) Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
01/02/2018 06:02:07
Dm
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng
22/08/2017 03:08:59
dm
Như nai tìm suối dạt dào nước mát trong xanh
25/07/2016 09:07:49
f
01/02/2018 03:02:27
2277
1

ĐK: Ngày đầu [C]xuân bao người đi xa, cùng [D]về với gia [C]đình, cùng [G]về với ân tình Ngất [F]ngây với nguồn yêu [Em]mến. Dâng [Am7]đến lòng Mẹ [Dm]Cha bông hoa là lòng biết [G]ơn. [C] Ngày đầu xuân dâng lên [Am]Chúa lời [G]kinh của gia [C]đình. Mong [Dm]ước đời an [Am]bình xin [C]Ngài ban muôn ơn, Cho người [G]con [D]yêu [G]thương Cho những [C]người mà con yêu thương

1. Ngày đầu xuân xin Chúa [Am]ban phúc cho mẹ [G]cha Suốt tháng [F]năm dẫu khó [Em]khăn được [Dm]vui trong mái [C]nhà. Tạ ơn Cha. Muôn [F]đời tạ [G]ơn [C]Cha.

2. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con, Với tháng năm mãi sắt son bền tâm cho đến cùng. Tạ ơn Cha. Muôn đời tạ ơn Cha.

3. Ngày đầu xuân xin chúa thương những ai mồ côi Vắng bóng cha vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn Cha. Muôn đời tạ ơn Cha.

4. Ngày đầu xuân xin chúa đưa dẫn anh chị con, Sống khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn Cha. Muôn đời tạ ơn Cha.

5. Ngày đầu xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em, Mỗi lớn lên mỗi biết thêm tình yêu nơi chúa hiền. Tạ ơn Cha. Muôn đời tạ ơn Cha.

6. Ngày đầu xuân xin chúa soi sáng cho đoàn con, Sống với cha sống với mẹ hiền ngoan vui đáp đền. Tạ ơn Cha. Muôn đời tạ ơn Cha.