bộ lễ - kinh nguyện

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
06/04/2024 04:04:43
C
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
03/09/2023 11:09:45
Dm
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Ki - tô. xin Chúa Ki - tô thương xót chúng con.
04/10/2021 06:10:37
F
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
19/03/2018 07:03:19
D
Nguyện cùng cha nhân ái, xin thương xót thân con tội tình
01/02/2018 06:02:35
C
Xin Chúa thương xót chúng con (x2) Xin Chúa kito thương xót chúng con (x2) Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
01/02/2018 06:02:07
Dm
17/10/2023 01:10:33
251
0

ĐK: Mẹ dấu yêu [ A ] ơi hãy [ C#m7 ] cho con được yêu [ F#m ] Mẹ, [ A7 ] ___ Mẹ Chúa Giê - [ D ] su con [ Bm ] mong noi gương Mẹ [ E7sus4 ] luôn___ [ E7 ] ___.

Mẹ dâu yêu [ A ] ơi hãy [ C#m7 ] cho con được theo [ F#m ] Mẹ, [ A7 ] ___ hằng mãi khiêm [ D ] nhu, xin [ Bm ] vâng suốt cả cuộc [ E7sus4 ] đời___ [ D ] ___, [ E7 ] trọn đời [ A ] con.

1. Nhìn bước Mẹ đã [ F#m ] đi, xin [ D ] cho con luôn noi [ C#m7 ] gót Mẹ, [ F#7 ] ___ tập sống mãi khiêm [ Bm ] nhu, xin [ E7 ] vâng với trung [ A ] kiên. Mẹ giữ cho lòng [ F#m ] con luôn [ D ] luôn đơn sơ và [ C#m7 ] ngoan hiền, [ F#7 ] và phó thác không [ Bm ] ngơi cho [ E7 ] Chúa với lòng an [ A ] bình.

2. Nhìn ngắm Mẹ thật [ F#m ] lâu con [ D ] vui chấp nhận mọi [ C#m7 ] khổ sầu, [ F#7 ] ___ vì thấy suốt cuộc [ Bm ] đời. Mẹ [ E7 ] theo Chúa đến [ A ] cùng. Mẹ giữ cho lòng [ F#m ] con theo [ D ] gương sáng của Mẹ [ C#m7 ] đêm ngày, [ F#7 ] để đến cuối cuộc [ Bm ] đời được [ E7 ] hưởng phúc lành trên [ A ] trời.