thánh ca tin mừng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
04/10/2021 04:10:23
200
0

1. Lạy [ A ] Chúa, bởi vì [ F#m ] Ngài con đành [ D ] mất đành lỗ thua tất [ A ] cả vụt thoáng [ Bm ] qua chúng tan [ E ] rồi.
Chiếm được [ D ] Ngài là mối [ A ] lợi tuyệt [ Bm ] vời, thật sướng [ F#m ] vui khi được thuộc [ D ] về Giê - [ G ] su trong [ D ] suốt cuộc [ E7 ] đời.

2. Ngày [ A ] tháng giữa chợ [ F#m ] đời đầy bàn [ D ] tay lợi bán buôn, bóng [ A ] Ngài còn vắng [ Bm ] xa chưa được [ E ] gì.
Bước hành [ D ] trình ở trước [ A ] mặt thật [ Bm ] dài vẫn ước [ F#m ] mơ đếm từng ngày [ D ] giờ Ngôi [ G ] Hai con [ D ] kiếm tìm gặp [ E7 ] Ngài.

3. Thể [ A ] xác trái tim [ F#m ] tôi thuộc về [ D ] Chúa, chịu đóng đinh với [ A ] Người, Người với [ Bm ] tôi đến muôn [ E ] đời.
Đuổi xua [ D ] đi mọi biển [ A ] lận hận [ Bm ] thù hầu nhóm [ F#m ] lên khối tình mặn [ D ] nồng Giê - [ G ] su trong [ D ] cát bụi hồng [ E7 ] trần.

ĐK: Quyết [ A ] bước theo đường [ F#m ] Ngài quyết [ Bm ] tiến đến cùng [ C#m ] Ngài cây khổ [ A ] giá con không [ D ] ngại dù hai [ E ] vai đau [ A ] buốt.
Quyết [ A ] sống cho tình [ F#m ] Ngài, quyết [ Bm ] chết trong lòng [ C#m ] Ngài và chỉ [ A ] biết một [ E ] mình Chúa mà [ A ] thôi.