thánh ca tin mừng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
03/07/2021 06:07:27
1346
0

1. [ G ] Đây phép nhiệm [ Bm ] mầu cực [ Em ] linh khôn [ G ] sánh. [ E7 ] Thiên Chúa cao [ Am ] quang bởi [ D ] nơi thiên [ D7 ] đình.
[ G ] Ngự trong hình [ Bm ] bánh để [ D7 ] nuôi trần [ G ] gian. [ Em ] Chúng con ngày [ Am ] đêm mến [ D7 ] yêu thành [ G ] tâm.

ĐK. Ôi Cha nhân [ Em ] lành đoàn [ D7 ] con kính [ G ] thờ. Cha là thần lương ban [ Em ] cho con [ E7 ] cái.
[ Am ] Qua nơi lưu [ D ] đày về [ G ] nơi mong chờ. [ Em ] Say nguồn tình [ Am ] Chúa thiết [ D7 ] tha suốt [ G ] đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành.
Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

3. Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu. Trong Chúa Giê-su Thánh Thể nhiệm mầu.
Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu. Đến khi hiệp trong Chúa Con đời sau.