thể loại khác

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.
10/11/2021 03:11:55
Dm
Con không xin bạc vàng làm hoen ố đôi tay, con không cầu danh vọng làm hư mất lương tri. Xin gian nan khốn cùng gửi đến trong thường ngày.
21/10/2021 06:10:49
Am
Thánh Tâm êm ái dịu dàng, tình thương như mật tràn lan. Thánh Tâm như cửa thiên đàng, mời con vào nơi ánh sáng. Thánh Tâm như suối tuôn tràn
08/10/2021 04:10:49
F
Kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ cứu được thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đêm đen rồi có bình minh, tử nạn rồi có Phục Sinh
04/10/2021 04:10:58
D
Các con là muối đất, nếu muối ra lạt lấy gì ướp mặn lại, Các con là ánh sáng, thành phố trên núi không giấu được, Đèn trên giá cao soi sáng cho cả nhà.
01/10/2021 03:10:05
Dm
Xin tạ ơn Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa. Vì muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Bao nhiêu năm trôi qua, Chúa ban ơn thánh chan hòa.
15/09/2021 06:09:05
Em
Máu chiên bò Cha chẳng muốn, lễ toàn thiêu Cha không nhận. Này con xin đến, Chúa ơi để thực thi ý Chúa. Tấm thân này Cha tạo tác, ý định Cha, xin tuân hành.
03/09/2021 03:09:01
Am
Hãy tỉnh thức và hãy trông chờ đừng ngủ mê cũng đừng thỏa thuê, vì lúc chúng ta không ngờ Con Người sẽ đến, vì lúc chúng ta không ngờ Con Người lại đến.
03/08/2021 04:08:27
Dm

ĐK. [ F ] Với tấm lòng thành xin [ Am ] Chúa thương nhận [ Dm ] lời. [ Bb ] Xin dâng lên [ Gm ] Ngài ly [ F ] rượu và tấm bánh. Nguyện [ F7 ] cầu ơn thánh [ Bb ] hóa từ [ C7 ] lòng Cha nhân [ F ] ái. Cúi [ Dm ] xin Cha thương [ Am ] nhận lễ [ C7 ] vật con hiến [ F ] dâng.

1. Tấm lòng mọn [ Em ] hèn con [ A7 ] tiến Chúa trọn [ Dm ] niềm. [ Bb ] Giây phút êm [ Am ] đềm đọng [ C7sus4 ] trên môi kính [ F ] tin. Tiếng [ Am ] hát rộn [ Dm ] ràng thắm [ D7 ] thiết nhịp [ Gm ] nhàng. Ca [ C ] tụng uy danh [ Am ] Chúa qua [ C7 ] từng tấm bánh [ F ] dâng.

2. Đây chén rượu [ Em ] nồng như [ A7 ] đức mến trong [ Dm ] lòng. [ Bb ] Yêu Chúa muôn [ Am ] trùng tuổi [ C7sus4 ] xuân xin hiến [ F ] dâng. Sức [ Am ] sống đầy [ Dm ] tràn mến [ D7 ] Chúa nồng [ Gm ] nàn. Yêu [ C ] người như yêu [ Am ] Chúa chan [ C7 ] hòa từng ước [ F ] mơ.

3. Đã có một [ Em ] lần Con [ A7 ] Chúa xuống gian [ Dm ] trần. [ Bb ] Chịu chết một [ Am ] lần để [ C7sus4 ] thay muôn lễ [ F ] dâng. Chúa [ Am ] hỡi lòng [ Dm ] này ước [ D7 ] muốn một [ Gm ] đời. Cũng [ C ] được như của [ Am ] lễ chân [ C7 ] thành xin hiến [ F ] dâng.