truyền giáo

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Rao giảng Tin Mừng hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Lòng vui niềm hân hoan, phụng sự trước Thánh Nhan
23/05/2023 01:05:40
F
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân Tin Mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng? Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi Nguồn: https://www.dieuca.net/2017/08/ngaigoicondi-ga.html
22/10/2022 12:10:53
Dm
Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về. Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.
26/10/2021 03:10:28
F
Vâng từ đây con đi vào đời mang tình yêu cao siêu vời vợi, đời con xin thành nhân chứng. Vâng từ đây con đi vào đời loan tình yêu Cha luôn kêu mời.
26/10/2021 03:10:03
F
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
26/10/2021 02:10:00
F
Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi. Ai đi gieo giữa tủi sầu, sẽ về gặt trong vui sướng
01/07/2021 06:07:36
Dm
Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân rảo khắp nẻo đường.Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng.
01/07/2021 06:07:46
Am
Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi. Vì Chúa đả xức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
28/06/2021 03:06:57
D
Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức Ki-tô là Cứu Chúa muôn dân. Là Đấng giải thoát dẫn vào nguồn bình an.
26/06/2021 09:06:17
Dm
Đời con như của lễ không hề ngưng như tấm bánh luôn để dâng. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông.
19/10/2019 05:10:57
Am
07/05/2023 05:05:34
25
0

ĐK: [G]Tôi vững tin rằng Đấng cứu [C]chuộc [D]tôi hằng [Em]sống [G]. Trong ngày sau [C]cùng tôi sẽ [D7]từ bụi đất sống [G]lại.

1. [Am]Trong thân xác của [D]tôi, tôi sẽ [G]được thấy Đấng cứu [C]chuộc. [A7]Trong tâm trí sáng [D]ngời niềm [D7]cảm mến chúc vinh đời [G]đời.

2. [Am]Nơi tay Chúa tình [D]yêu tôi sẽ [G]được vui sống muôn [C]đời. [A7]Nơi cung thánh tuyệt [D]vời hồn tôi [D7]lên tiếng ca tụng [G]Người.

3. [Am]Bao vui sướng thảnh [D] thơi khi suốt [G]đời chiêm ngắm nhan [C]Người. [A7]Bao hạnh phúc tràn [D]đầy được ngợi [D7]khen Thánh Danh đời [G]đời.