truyền giáo

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về. Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.
26/10/2021 03:10:28
F
Vâng từ đây con đi vào đời mang tình yêu cao siêu vời vợi, đời con xin thành nhân chứng. Vâng từ đây con đi vào đời loan tình yêu Cha luôn kêu mời.
26/10/2021 03:10:03
F
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
26/10/2021 02:10:00
F
Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi. Ai đi gieo giữa tủi sầu, sẽ về gặt trong vui sướng
01/07/2021 06:07:36
Dm
Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân rảo khắp nẻo đường.Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng.
01/07/2021 06:07:46
Am
Thần Khí Chúa ngự xuống trên tôi. Vì Chúa đả xức dầu tấn phong tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
28/06/2021 03:06:57
D
Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức Ki-tô là Cứu Chúa muôn dân. Là Đấng giải thoát dẫn vào nguồn bình an.
26/06/2021 09:06:17
Dm
Đời con như của lễ không hề ngưng như tấm bánh luôn để dâng. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông.
19/10/2019 05:10:57
Am
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát trời, triệu nhành đong đưa vẫy mời, sóng lúa vàng dạt dào mơ ước.
19/10/2019 05:10:43
G
Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
19/10/2019 05:10:18
F
04/10/2019 09:10:32
1110
0

1. Bánh [Bm]trắng với rượu [Em]lành, con [A]dâng về nhan [Bm]Chúa do công lao bao [Em]người xin [A]Cha nhận lễ [D]con [F#]dâng. [Em]Đây niềm yêu [D]mến cùng sức [G]sống của chúng [F#]con, [Em]Dâng về nhan [D]Chúa làm của [E]lễ để kính [F#]tiến. Và [Bm]xin dâng lên Cha niềm [G]mê say [A]của đoàn [Bm]con, Và [Bm]xin Cha thương ban tình [G]yêu thương [A]trên toàn [F#m]thế [Bm]giới.

2. Con xin dâng về Ngài tương lai và mơ ước. thân con bao lỗi lầm xin cha hãy khứng ban cho, Ơn lành chan chứa để thánh hóa đời chúng con. Dâng về nhan Chúa làm của lễ để kính tiến. Và xin dâng lên Cha niềm say mê của đoàn con, Và xin Cha thương ban tình yêu thương trên toàn thế giới.