chúa ba ngôi

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
07/10/2021 04:10:36
D
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
07/10/2021 04:10:24
F
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
07/10/2021 04:10:23
G
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
07/10/2021 04:10:52
F
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.
07/10/2021 04:10:17
G
Chúc tụng Chúa tổ tiên con phụng thờ. Tôn Danh Ngài hiển vinh thiên thu. Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
07/10/2021 04:10:11
G
Con xin dâng lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Con xin chúc tụng tình yêu Chúa dắt dìu con. Đưa con vào đời và luôn âu yếm chở che.
02/09/2020 12:09:17
Dm
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng
17/05/2017 08:05:55
Bm
Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời.
19/05/2016 09:05:16
A
Nhìn trần hoàn Chúa làm ra, nhìn bầu trời thật nguy nga
11/08/2015 05:08:23
d
05/07/2021 07:07:35
878
0

1. [ Gm ] Sao Chúa lại gọi con làm nhân c [ Eb ] hứng cho [ F ] Ngài trong [ Bb ] cuộc trần này. [ Cm ] Sao Chúa lại gọi [ F ] con đem Tin [ Bb ] Mừng cho người mọi [ Eb ] nơi.
[]GmVì đời con có gì [ Cm ] đâu có đáng gì [ Bb ] đâu để đem Tin [ D ] Mừng. Biết [ Gm ] rằng con nhỏ bé mà [ F ] thôi nhưng vững tin nơi [ Cm ] Ngài xin vâng bước theo pD[Ngài.

ĐK. [ D7 ] Này đàn lòng con vang [ G ] lên, vang lên rộn rã (hà ha há) [ E7 ] . Ánh [ Am ] sáng soi dẫn [ D7 ] con lên [ G ] đường, ý Chúa con dám [ Am ] đâu coi [ D ] thường.
[ D7 ] Nguyện một đời luôn trung [ G ] tín, tâm [ Em ] tư ủ ấp [ A9 ] bao tình [ D7 ] mến. Ra đi minh chứng cho Lời [ E7 ] Chúa để muôn [ Am ] nơi tin [ D ] nhận Nước [ G ] Trời.

2. Nay Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây.
Và Ngài đổi mới lòng con thánh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trông ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình con gieo bước an bình.

3. Xin mãi một niềm tin niềm yêu mến không hề phai tàn Ngài ơi. Con biết cuộc đời con như chim đậu trên cành cây nho.
Vì đời đã tháp vào con đôi cánh để bay khắp bốn phương trời. Dẫu cành cây đôi lúc cằn đi chim vẫn ca vang lời cao rao Chúa muôn đời.