chúa ba ngôi

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
07/10/2021 04:10:36
D
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
07/10/2021 04:10:24
F
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
07/10/2021 04:10:23
G
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
07/10/2021 04:10:52
F
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.
07/10/2021 04:10:17
G
Chúc tụng Chúa tổ tiên con phụng thờ. Tôn Danh Ngài hiển vinh thiên thu. Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
07/10/2021 04:10:11
G
Con xin dâng lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Con xin chúc tụng tình yêu Chúa dắt dìu con. Đưa con vào đời và luôn âu yếm chở che.
02/09/2020 12:09:17
Dm
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng
17/05/2017 08:05:55
Bm
Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời.
19/05/2016 09:05:16
A
Nhìn trần hoàn Chúa làm ra, nhìn bầu trời thật nguy nga
11/08/2015 05:08:23
d
08/07/2021 03:07:48
333
0

1. [Bb]Chúa hóa nên [Gm]người vì [Dm]thương chúng [F]ta, [Bb]sống kiếp con [Gm]người lam [Cm]lũ hy [F]sinh.
[Bb]Chiến thắng khải [Gm]hoàn quyền [Dm]uy cõi [F]chết Thiên Chúa chúng [C7]ta Phục [F]sinh.

ÐK: Cùng nhau ta [Bb]hát khúc hát Chúa đã sống [D]lại vui thay! Người [Eb]ơi reo lên tiếng ca Phục [F]sinh [Cm]Al – lê – lu – [Bb]ia.
Ðồng thanh ta [Bb]hát khúc hát Chúa đã Phục [Eb]sinh quang vinh, Chúa [Bb]ta thương ta [F]Người đã hiển [Bb]vinh.

2. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ.
Chúa đã sống lại vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi.

3. Hỡi những con người lòng ngay khổ đau, kiếp sống phong trần thân thế bơ vơ.
Chỉ thấy chân trời màu đen u tối, thôi hãy quên đi niềm đau.

4. Hỡi những con người nào ai nhớ thương, với tấm thân gầy cay đắng miên man.
Hãy nhớ cho rằng vì thương anh đó nên Chúa chúng ta Phục sinh