hợp xướng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
27/07/2021 04:07:06
545
0

ÐK: Hôm [C]nay muôn dân đã được [F]thấy ánh sáng. Hôm nay Thiên [C]Chúa đến viếng thăm dân [Am]Người.
[Em]Người là Vua uy [C]quyền, là [G]Vua vinh quang, [Am]là Vua thái [C]bình, là [G7]Vua muôn [C]đời.

1. Sự [C]sống đã bừng [G]lên, sự [F]sáng đã lan [G]tràn khắp nơi.
Trần [F]thế xưa nay chìm trong u [F#5]tối đã tìm thấy ánh [G7]quang muôn [C]đời.

2. Người đã đến trần gian, sinh giữa chốn hang lừa khó khăn.
Này chính Ðấng ngàn dân trông ngóng đến giải thoát chúng sinh mê lầm.