hợp xướng

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
03/08/2021 03:08:43
453
0

ÐK: [ F ] Dâng lên ngai uy [ Am ] linh bánh miến [ Dm ] và rượu nho khiết [ F ] tinh. Dâng lên bao hy [ Dm ] sinh, xác với [ Bb ] hồn và [ C7 ] muôn tâm [ F ] tình. [ A7 ]

1. Chúa [ Dm ] ơi đoàn con hân [ Bb ] hoan chân [ C ] thành dâng về [ F ] Chúa trót [ Dm ] cuộc đời nơi khóc [ Gm ] than, Chúa [ C7 ] là nơi ủi [ F ] an.

2. Những [ Dm ] khi gặp cơn gian [ Bb ] nguy Chúa [ C ] là nơi ẩn [ F ] náu. Giữa [ Dm ] cuộc đời nơi đắng [ Gm ] cay giữ [ C7 ] gìn con từ [ D ] đây.