tuần thánh

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
28/06/2021 03:06:57
303
0

ĐK: Thần Khí [D]Chúa ngự xuống trên [Em]tôi. Vì Chúa [A7]đã xức dầu tấn phong [D]tôi.
Ngài sai [D7]tôi đi loan báo Tin [G]Mừng. Ngài sai [A7]tôi đi loan báo Tin [Dm]Mừng.

1. Chúa sai [Em]tôi đến với những người nghèo [Bm]khó để [D7]họ được [G]nghe chân [E7]lý của Tin [A7]Mừng.
Chúa sai [G]tôi băng bó tâm hồn tan [D]nát, mở [D7]lòng ủi [G]an ai [E7]khổ đau khóc [A7]than.

2. Chúa sai tôi đến với những người mù tối để họ được thấy ánh sáng của Tin Mừng.
Chúa sai tôi đến những ai còn mong ước đợi chờ được nghe Tin Mừng Thiên Chúa ban.

3. Chúa sai tôi giải phóng ai bị xiềng xích người người được thoát tội lỗi kiếp nô lệ.
Chúa sai tôi công bố thời kỳ hồng ân, mọi người được cứu do lòng Chúa xót thương.