thiếu nhi

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.

1. [Dm]Mang thân phận con [Bb]người, Chúa [C]ơi con thật yếu [Dm]hèn [Bb]Đam mê [C]và danh [F]vọng, trần [Gm]gian chỉ là phù [A]phiếm. [C]Xin gạn đục khơi [Dm]trong, những [Gm]gì còn vương ngổn [A7]ngang. [Dm]Cho hồn được bình [Gm]an, thắm [Bb]đượm ân [Am]tình Chúa [Dm]ban.

2. [Dm]Mang thân phận bất [Bb]toàn, lắm [C]khi ngã gục trên [Dm]đường. [Bb]Con luôn [C]cần đến [F]Ngài, mở [Gm]tay dẫn đường chỉ [A]hướng. [C]Bao bụi trần xa [Dm]hoa, khiến [Gm]lòng còn mang vấn [A7]vương. [Dm]Trên dòng đời lao [Gm]đao, sóng [Bb]cuộn con [Am]thuyền tứ [Dm]phương.

3. [Dm]Mang thân phận mỏng [Bb]dòn, mấy [C]ai qua được bốn [Dm]mùa. [Bb]Xuân xanh [C]thời thắm [F]màu, hạ [Gm]sang đến thu tàn [A]úa. [C]Đông tàn chẳng đợi [Dm]ai, kiếp [Gm]người vụt như vó [A7]cau. [Dm]Cho dù là trăm [Gm]năm, cuốn [Bb]đời cũng [Am]lìa cách [Dm]nhau.

4. [Dm]Cho con yêu mến [Bb]Ngài, thiết [C]tha với cả tâm [Dm]hồn. [Bb]Yêu nhân [C]loại thắm [F]nồng, cảm [Gm]thông với ai cùng [A]khốn. [C]Xin tình Ngài khơi [Dm]lên, ánh [Gm]lửa bửng soi trí [A7]tâm. [Dm]Đem nồng nàn yêu [Gm]thương, chiếu [Bb]tỏa cõi [Am]lòng thế [Dm]nhân.

ĐK: [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim của [Dm]Chúa, biết cho [C]đi không hề toan [F]tính Biết cảm [Gm]thông với người khổ [C]đau cùng [Am]khốn. [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim rộng [Dm]mở, biết yêu [C]thương như là lẽ [F]sống biết sẽ [Gm]chia với người đớn [Am]đau lầm [Dm]than.