thiếu nhi

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
10/09/2021 03:09:06
287
0

1. Con tin thưa [A]Thầy, là Đức Ki - [D]tô. Con Cha trên [Bm]trời, [E7]hằng sống thiên [A]thu.
Con tin thưa Thầy Lời ban nguồn [Bm]sống. Thầy hy sinh chết cho trần [E7]gian.

ĐK. Lạy Ngài ơi thương [A]đến, xin củng cố giúp [Bm]con. Này lòng tin con [E7]đây còn mỏng giòn non [A]yếu.
Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố giúp [Bm]con, này lòng tin con [E7]đây, đã hầu vỡ tan [A]rồi

1a. Phêrô con [E]hỡi, con có tin [F#m]không? Ta đây con [A]Chúa quyền phép khôn [E]lường.
Con ơi con [E]hỡi, hãy vững tin [F#m]đi, ơn ta chan [A]chứa con đừng lo [E]chi?

2. Nhưng xin thưa [A]Thầy, Thầy hãy xem [D]đây. Đêm đen phủ [Bm]đầy, [E7]nghìn sóng dâng [A]cao.
Lênh đênh con thuyền, trùng dương lộng [Bm]gió, làm sao không hãi kinh Thầy [E7]ơi!

2a. Phêrô con [E]hỡi, con hãy an [F#m]tâm, lo chi giông [A]tố, đêm tối hãi [E]hùng.
Con ơi con [E]hỡi, đã có Ta [F#m]đây, đưa tay cứu [A]vớt, con còn lo [E]chi?

3. Con tin thưa [A]Thầy, nguồn sống vô [D]biên. Ai đi theo [Bm]Thầy, [E7]được sống miên [A]man.
Con tin thưa Thầy, đèn soi chân [Bm]lý. Đường đưa con tới quê trời [E7]cao