đức mẹ (dâng hoa)

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Quỳ trước nhan Mẹ một đời con dâng ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến. Tựa ngàn hương hoa xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.
24/05/2023 01:05:22
F
Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc, muôn tháng qua lòng mến yêu Mẹ không nhòa.
24/05/2023 01:05:13
g
Đây tháng hoa về, đoàn con xin dâng, muôn hoa xanh màu đẹp niềm cậy trông, tấm lòng đoàn con cùng tiến dâng. Ngợi mừng Đức Nữ Vô Nhiễm Tội Truyền, Mẹ thật thánh khiết nhân đức vẹn tuyền, vượt mọi hương hoa diễm lệ sau trước thánh ân diệu huyền.
30/04/2023 03:04:26
G
Mùa hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ
12/05/2017 06:05:18
Dm
30/08/2021 08:08:09
398
0

ĐK: [Gm]Không phải con chọn Chúa [Cm]nhưng chính Chúa chọn [Gm]con,
chọn [D7]con từ trước muôn đời, chọn giữa muôn [Gm]người,
thì giờ [G]đây con xin [C]đến, con xin đến thực hành ý [D]Ngài thực hành ý [G]Ngài.
Xin [D]Ngài dạy con Chúa [Am]ơi, xin [D]Ngài dạy con Chúa [G]ơi !

(Chung cho lời 1, 2, 3) Lời [G]Chúa gọi mời ngày xưa: Hãy đi theo Ta, hãy đi theo [C]Ta,
theo [Am]Ta rảo khắp nẻo [C]đời loan báo Đạo [G]Trời

1. Đáp tiếng gọi [D]mời Phê - rô bỏ lưới và đi theo Người,
và chết cho [G]Người muôn [C]đời sáng ngời niềm [G]tin.

2. Đáp tiếng gọi [D]mời Mát - thêu từ bỏ nghề thu thuế nặng,
và sống trọn [G]lành muôn [C]đời sáng ngời tình [G]thương.

3. Đáp tiếng gọi [D]mời con xin tận hiến thể xác linh hồn,
và cả cuộc [G]đời Chúa [C]thương đón nhận tình [G]con.