thánh vịnh - đáp ca

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
28/08/2023 03:08:24
Dm
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
28/08/2023 03:08:51
Dm
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực
27/08/2023 01:08:46
Dm
Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh
27/08/2023 01:08:00
Dm
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn của tôi hãy hát chúc tụng Danh Chúa bởi Ngài là Chúa chính là Thiên Chúa của tộc
25/08/2023 03:08:56
Dm
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
25/08/2023 03:08:45
Dm
Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người
24/08/2023 02:08:41
Dm
Chúa thiết lập ngai vàng của Ngài ở trên cõi cao xanh. Linh hồn tôi xin chúc tụng Chúa tôi và toàn thể con người tôi chúc tụng Thánh Danh Ngài
24/08/2023 02:08:14
Dm
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa
24/08/2023 02:08:20
Dm
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người
23/08/2023 07:08:09
Dm
03/09/2021 03:09:42
216
0

ĐK: [ D ] Lạy Chúa [ G ] con vui sướng tiến [ D ] lên, tiến lên trước bàn thờ [ Bm ] Chúa,
tay con mang lễ [ G ] vật cảm [ D ] tạ lòng Chúa xót [ D ] thương.
[ D7 ] Miệng hát [ Bm ] muôn ca khúc hân [ D ] hoan, tiến [ D7 ] dâng lễ vật lên [ G ] Chúa.
Xin tha muôn lỗi lầm theo [ D ] lòng ân tuất vô [ G ] bờ.

1. [ G ] Xin hãy xét xử con, [ Bm ] xin hãy xét xử [ D ] con
biện hộ cho con giữa muôn quân [ G ] thù và cứu con khỏi tay gian [ D ] ác.

2. [ G ] Lạy Thiên Chúa của con [ Bm ] sao Chúa nỡ từ [ D ] con
và để con trong đớn đau u [ G ] sầu bị quân thù bọc vây áp [ D ] bức.