thánh vịnh - đáp ca

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
11/01/2024 07:01:58
Dm
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
11/01/2024 07:01:32
C
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
11/01/2024 07:01:00
Gm
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
11/01/2024 06:01:18
D
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.
11/01/2024 06:01:06
Dm
Xin bảo toàn con lạy Chúa! Vì con tìm nương tựa Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con, Chúa luôn luôn giữ gìn mạng con tong cánh tay Ngài.
11/01/2024 06:01:19
Dm
Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con, là sức mạnh con, con yêu mến Ngài.
11/01/2024 03:01:34
Em
Lạy Chúa! Là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là dũng lực con con yêu mến Ngài. Lạy Chúa! Là đá tảng là chiến lũy, là cứu tinh đời con.
11/01/2024 03:01:13
Gm
Lạy Chúa! Là dũng lực của con, con yêu mến Ngài, con yêu mến Ngài. Con yêu mến Ngài lạy Chúa Ngài là sức mạnh của con.
11/01/2024 03:01:20
Gm
Chúa đã đối xử rất đại lượng. Bởi thế chúng tôi luôn mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa dẫn đưa người Si-on bị bắt trở về. Trước mắt chúng tôi dường như giấc chiêm bao.
10/01/2024 06:01:50
C

1. [ Dm ] Từng đoàn người anh [ F ] dũng tiến ra pháp [ Dm ] trường. Hiên ngang kiên [ Bb ] cường dù chịu bao khốn [ A7 ] khó. [ Dm ]
Dù đầu rơi máu [ F ] đổ, dù gươm đao xích [ Bb ] xiềng. [ A ] Vẫn một lòng kiên [ A7 ] trung đến giọt máu cuối [ Dm ] cùng.

2. [ Dm ] Này rượu nho bánh [ F ] miến tiến dâng Chúa [ Dm ] Trời. Như xưa bao [ Bb ] người đã tử sinh minh [ A7 ] chứng. [ Dm ]
Một niềm tin sáng [ F ] ngời vào quê hương Nước [ Bb ] Trời. [ A ] Đề muôn đời mai [ A7 ] sau sẽ trổ hoa thắm [ Dm ] màu.

3. [ Dm ] Nguyện một lòng theo [ F ] Chúa quyết không đổi [ Dm ] dời. Hy sinh cuộc [ Bb ] đời để trở nên của [ A7 ] lễ. [ Dm ]
Tựa hạt giống tốt [ F ] lành gieo trong đất [ Bb ] mẹ. [ A ] Đã nãy mầm đơm [ A7 ] bông kết thành tấm bánh [ Dm ] này.

ĐK: Xin dâng xin dâng lên Thiên [ Bb ] Chúa này đây các [ Gm ] Thánh Tử Đạo Việt [ Dm ] Nam. [ C ] Xưa đã một đời vẻ [ Gm ] vang hy sinh máu [ F ] đào để minh chứng cho niềm [ Dm ] tin nơi [ A ] Chúa. [ A7 ]
Xin [ Dm ] dâng nguyện dâng lên Thiên [ Gm ] Chúa này đây các [ Bb ] Thánh Tử Đạo Việt [ Dm ] Nam. [ Gm6 ] Luôn luôn sáng ngời vinh [ C ] quang đẹp như của [ Am7 ] lễ đoàn con xin kính [ Dm ] dâng [ A7 ] lên [ Dm ] Ngài.