chúa thánh thần

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
25/07/2023 05:07:01
Dm
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
15/06/2023 01:06:59
Dm
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.
12/06/2023 01:06:00
Dm
Xin ngự đến lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài ngự đến trong lòng chúng con. Canh tân đổi mới, khơi lên lòng mến xin thánh ân của Ngài tràn ngập khắp trần gian.
12/06/2023 01:06:32
Dm
Lạy Thần Khí Chúa xin Ngài ngự đến đổ tràn tình yêu trong lòng tín hữu. Đầy lòng tôn sùng, thảo hiếu chân thành là con Thiên Chúa thật diễm phúc thay! Lậy Thần Khí Chúa xin Ngài đưa lối về nguồn tình yêu
09/06/2023 01:06:04
Dm
Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn! (Chung) Xin ngự đến,ngự đến, ngự đến tâm hồn chúng con.
06/06/2023 02:06:52
Dm
Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống trần gian tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng toả lan. Lạy Chả kẻ bần hàn Đấng tặng bạn ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến
01/06/2023 01:06:37
Dm
Nguyện xin Chúa Thánh thần Ngôi Ba thánh thiện. Ngự đến trong cõi lòng chờ mong ánh siêu huyền. Hồn con như đất mềm miên man những ưu phiền.
22/05/2023 07:05:36
Dm
Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.
18/05/2023 07:05:38
Dm
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh Thần đến trong gian trần. Nguyện Ngài hãy đến chiếu soi lửa hồng, phá u mê trong nơi tối tăm, cất đau thương trong nơi thù hận
05/07/2021 03:07:28
Dm

1. Trên tay mẹ [ C ] bồng trong sớm tươi [ Em ] hồng dẫu một Trẻ [ G ] thơ, Nhưng nơi Đền [ Dm ] thờ khi tới linh [ G ] giờ uy nghi rực [ G7 ] rỡ.
Người là con [ C ] Chúa ngôn sứ loan [ Am ] truyền nhân thế mong [ G ] chờ, nhưng vẫn ngoan hiền thánh hiến theo [ G7 ] luật dâng tiến Chúa [ C ] Cha.

ĐK: Người là ánh [ C ] sáng cảu muôn dân, soi [ Am ] chiếu cho dương [ C ] trần. Người là Vinh [ Dm ] quang của Dân Riêng, đem phúc lộc nguồn [ G ] thiêng.
Ấu [ C ] Chúa là mặt trời công chính tới ngự trong Thánh [ F ] đài. Cho ai lòng [ G ] thần phục hôm [ Dm ] mai hưởng [ G ] phúc an [ C ] bình.

2. Bao năm đợi [ C ] chờ ơn Chúa bây [ Em ] giờ mới gặp Trẻ [ G ] Thơ, Tiên tri nghẹn [ Dm ] lời tay ẫm Con [ G ] Trời cao rao tình [ G7 ] Chúa.
Vì được xem [ C ] thấy ơn Chúa dư [ Am ] đầy ban xuống nhân [ G ] trần, nên ước chung phần mong chết an [ G7 ] bình về chốn phúc [ C ] vinh.

3. Tiên tri nhìn [ C ] lại chúc phúc cha [ Em ] mẹ nói về hậu [ G ] lai: “Mai sau trẻ [ Dm ] này nên cớ đêm [ G ] ngày cho bao người [ G7 ] thấy.
Nhiều người sa [ C ] ngã hay sẽ đứng [ Am ] dậy ân nghĩa đong [ G ] đầy, thêm lưỡi gươm lạ đâm thấu tâm [ G7 ] Bà ngàn nỗi xót [ C ] xa”.