chúa thánh thần

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa Thánh Thần đến trong gian trần. Nguyện Ngài hãy đến chiếu soi lửa hồng, phá u mê trong nơi tối tăm, cất đau thương trong nơi thù hận
05/07/2021 03:07:28
Am
Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ, Ngài luôn lớn lao vô bờ quá nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao.
05/07/2021 03:07:52
Gm
Lạy Cha Chí Thánh hằng sinh, xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa phục sinh xin ban Thánh Linh tác sinh muôn loài.
05/07/2021 03:07:26
C
Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển
05/07/2021 03:07:55
F
Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển
05/07/2021 02:07:56
Gm
Xin Chúa ban Thánh Thần! Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của Trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu Đất Trời.
04/07/2021 08:07:17
C
Cầu xin Chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
04/07/2021 07:07:15
G
Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa Người đổi mới tâm can đổi mới muôn lòng.
04/07/2021 07:07:48
Am
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki - tô
04/07/2021 07:07:54
Gm
Lạy Chúa xin sai (i) Thánh Linh để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi Chúa, Thiên Chúa của con, Ngài thật cao cả.
04/07/2021 07:07:50
G
19/10/2021 06:10:27
168
0

ĐK: Vườn [A]nho vườn nho Thiên Chúa đã ra tay vun trồng chăm [E]non, là [F#m]nhà Is - ra - [Bm]en, là [F#m]nhà Is - ra - [A]en.

1. Gốc nho [A]này Chúa [F#m]bứng từ đất Ai [C#m]Cập, rồi đuổi chư dân [A]Ngài lấy chỗ đem [F#m]trồng.
Nhánh vươn [C#m]dài vươn [A]dài tới phía đại [Bm]dương chồi mọc xa tới [F#m]miền sông [E]cả.

2. Đoái trông [A]nhìn ôi [F#m]Chúa là Chúa vũ [C#m]hoàn, từ trời cao xanh [A]xin thăm viếng cõi [F#m]trần.
Xin trở [C#m]về bảo [A]vệ chăm sóc vườn nho vườn [Bm]nho Chúa đã [F#m]từng quên [E]bỏ.

3. Chúng con [A]nguyền không [F#m]dám lìa xa Nhan [C#m]Ngài, và sẽ tuyên xưng [A]Danh Thiên Chúa muôn [F#m]loài.
Xin phục [C#m]hồi sức [A]mạnh cho khắp toàn [Bm]dân to Thiên Nhan nhân [F#m]hiền cứu [E]độ.