chúa thánh thần

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
11/04/2024 03:04:48
Bm
Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
11/04/2024 03:04:53
E
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
11/04/2024 03:04:29
Am
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
25/07/2023 05:07:01
Am
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
15/06/2023 01:06:59
Cm
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.
12/06/2023 01:06:00
F
Xin ngự đến lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài ngự đến trong lòng chúng con. Canh tân đổi mới, khơi lên lòng mến xin thánh ân của Ngài tràn ngập khắp trần gian.
12/06/2023 01:06:32
Dm
Lạy Thần Khí Chúa xin Ngài ngự đến đổ tràn tình yêu trong lòng tín hữu. Đầy lòng tôn sùng, thảo hiếu chân thành là con Thiên Chúa thật diễm phúc thay! Lậy Thần Khí Chúa xin Ngài đưa lối về nguồn tình yêu
09/06/2023 01:06:04
A
Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn! (Chung) Xin ngự đến,ngự đến, ngự đến tâm hồn chúng con.
06/06/2023 02:06:52
Dm
Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự xuống trần gian tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng toả lan. Lạy Chả kẻ bần hàn Đấng tặng bạn ân điển và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến
01/06/2023 01:06:37
C
11/01/2024 07:01:20
56
0

1. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị khắp địa [ C7 ] cầu. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua muôn [ Dm ] loài thờ [ F ] kính. Là [ Bb ] Vua trên khắp dương [ C ] gian, là [ Am ] Vua trên các dân [ Dm ] tộc, là [ Gm ] Vua [ C7 ] muôn dân đợi [ F ] trông [ C7 ] ___.

ĐK: [ F ] Ôi Giêsu là [ C ] Vua [ Bb ] các [ Am ] Vua. [ Gm ] Ôi Giêsu là [ Bb ] Chúa các Chúa. [ F ] Chúa thống trị địa cầu, [ Dm ] Chúa thống trị loài người cho muôn [ Gm ] dân ngàn đời thành [ C7 ] kính. [ F ] Chúa thống trị địa cầu, [ Dm ] Chúa thống trị mọi loài cho hoàn [ C7 ] vũ khắp nơi an [ F ] bình.

2. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị các sông [ C7 ] ngòi. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua cai [ Dm ] trị trời [ F ] đất. Trần [ Bb ] gian vui sướng hân [ C ] hoan, mừng [ Am ] Vua muôn nước trên [ Dm ] đời, ngợi [ Gm ] khen [ C7 ] Vua muôn đạo [ F ] binh [ C7 ] ___.

3. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thống [ Dm ] trị các tâm [ C7 ] hồn. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua thương [ Dm ] người trần [ F ] thế. Thành [ Bb ] kính con khấn xin [ C ] Vua dủ [ Am ] thương ban xuống cho [ Dm ] đời, hồng [ Gm ] ân [ C7 ] Chúa trên trời [ F ] cao [ C7 ] ___.

4. Lạy [ F ] Chúa! Chúa là [ A7 ] Vua cai [ Dm ] trị các thiên [ C7 ] thần. Thờ [ F ] kính Chúa là [ A7 ] Vua muôn [ Dm ] đời mọi [ F ] nước. Quỳ [ Bb ] đây xin Chúa đoái [ C ] thương chở [ Am ] che bênh đỡ cho [ Dm ] hồn. Lạy [ Gm ] Vua! [ C7 ] Vua của lòng [ F ] con [ C7 ] ___.