hãy có lòng thương xót

-

Vũ Đức Hiệp

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Các con hãy [ C ] có lòng thương [ C7 ] xót, như [ F ] Cha là [ G7 ] Đấng hằng thương [ C ] xót, như [ G7 ] Cha là Đấng hằng thương [ C ] xót.

1. [ G ] Lòng thương xót của [ C ] Cha, tuôn [ G7 ] đổ qua chính Con [ C ] Một, là Đức Giê - su Ki - [ G ] tô, là [ G7 ] Ngôi Lời Lòng Thương [ C ] Xót.

2. [ G ] Vì yêu thương nhân [ C ] loại, Cha [ G7 ] đã ban chính Con [ C ] Mình, làm lễ chuộc tội hy [ G ] sinh, đền [ G7 ] thay vì tội nhân [ C ] sinh.

3. [ G ] Để nên giống như [ C ] Cha, hãy [ G7 ] thương xót anh em [ C ] mình, chịu thương chịu khổ hy [ G ] sinh, vẫn [ G7 ] cứ một lòng thương [ C ] xót.

Cùng tác giả Vũ Đức Hiệp

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương

Cùng chuyên mục lòng thương xót chúa

Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa
Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn. Từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống trần gian. Ôi Lòng Thương Xót Chúa muôn đời tha thứ mãi dẫu bao thế hệ nhân loại vô nghĩa bạc tình.
Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa rất bao la. Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa đến ngàn đời. Suối ơn xót thương chứa chan từ Thánh Tâm Chúa Giê-su thật bao la.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
Chúa chữa lành những người bệnh tật yếu đau. Chúa chữa lành những chứng bệnh tật khác nhau. Có kẻ được Chúa trừ ma quỷ khỏi ngay