ca ngợi lòng thương xót Chúa

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ C ] Con xin ca [ C7 ] ngợi lòng [ F ] thương xót Chúa [ Dm7 ] rất b [ D7 ] ao [ G7 ] la. [ C ] Con xin ca [ C7 ] ngợi lòng [ F ] thương [ E7 ] xót [ Am ] Chúa [ G7 ] đến ngàn [ C ] đời.

1. [ G ] Suối ơn xót [ Em ] thương chứa [ D ] chan từ Thánh [ G ] Tâm Chúa Giê - [ F ] su thật bao [ G ] la. Hiến dâng chính [ Em ] mình thập [ E7 ] hình đau thương [ Am ] đó,
để cạnh [ F ] sườn Người khai [ Dm ] mở, khơi nguồn [ G ] tình yêu cứu [ B7 ] rỗi thế [ E ] giới. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

2. [ G ] Chúa thương đoái [ Em ] nhìn xót [ D ] thương đoàn chúng [ G ] con thứ tha [ F ] ban tặng bình [ G ] an. Vết thương lỗi [ Em ] tội cho [ E7 ] dù gây thương [ Am ] tích,
Chúa nhân [ F ] lành thương cứu [ Dm ] chữa thanh tẩy [ G ] hồn con trong [ B7 ] trắng thánh [ E ] khiết. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

3. [ G ] Chốn con náu [ Em ] nương chính [ D ] nơi lòng xót [ G ] thương Chúa Giê - [ F ] su đầy khoan [ G ] dung. Chúa không ngoảnh [ Em ] mặt khi [ E7 ] đoàn con thống [ Am ] hối,
khấng ban [ F ] hồng ân đổi [ Dm ] mới, tái sinh [ G ] bằng tình yêu [ B7 ] Chúa chí [ E ] thánh. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

4. [ G ] Kính tôn Chúa [ Em ] Cha Đấng [ D ] nhân từ xót [ G ] thương đã ban [ F ] nhân trần muôn [ G ] ơn. Kính tôn Chúa [ Em ] Con cứu [ E7 ] độ và phục [ Am ] sinh,
kính tôn [ F ] Thần Linh chí [ Dm ] ái, suối ơn [ G ] tình yêu muôn [ B7 ] kiếp mãi [ E ] mãi. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

Cùng tác giả Giang Tâm

Đồi Can - vê chiều nao loang máu, Con Thiên Chúa đã hy sinh thập hình để cứu thoát thế nhân bao tội tình. Vì yêu con Chúa đã hiến mình.
Một chiều Tình Yêu dâng cao. Một chiều Tình Yêu lên ngôi. Một chiều Tình Yêu giang tay. Ôm ấp nhân loại bơ vơ lạc lối.
Bao năm trong cuộc sống nhiều lần tim con khát khao tình yêu bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay tràn muôn lối
Tình Chúa mãi mến yêu con dù con sa ngã bao phen đời con đã lắm buông trôi, biết đâu tựa nương đến nơi tình Chúa khoan dung.

Cùng chuyên mục lòng thương xót chúa

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
Chúa chữa lành những người bệnh tật yếu đau. Chúa chữa lành những chứng bệnh tật khác nhau. Có kẻ được Chúa trừ ma quỷ khỏi ngay
Xin Chúa đoái thương trần gian sóng gió sự dữ bệnh tật lan tràn đó đây. Xin thương con rộng tay giáng phúc. Tình Chúa cao vời xin Ngài đỡ nâng
Nhìn cuộc sống trần gian tội lỗi đang ngập tràn Ngàn vạn con khấn xin van khấn khỏi lầm than Lạy Ngài lòng xót thương xin thương đến phận cơ hàn.
Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Nguyện Ngài rủ thương, ôm chúng con vào vòng tay Chúa. Giữa thế gian dù còn bao thương đau, nhiều tai ương và than khóc u sầu.