Đến với lòng thương xót

-

Vũ Đức Hiệp

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Đến [ Fm ] với lòng Chúa xót [ F7 ] thương con [ Bbm ] tìm được chốn tựa [ C7 ] nương Đến [ Fm ] với lòng Chúa xót [ Bbm ] thương con [ Ab ] hết lo âu bận [ C7 ] vướng Tin [ Fm ] tưởng vào lòng Chúa [ Eb ] xót thương có [ Db ] Ngài hiểm nguy con [ Bbm ] coi thường Phó [ Ab ] thác vào lòng Chúa [ C ] xót thương có [ C7 ] cả một mùa xuân [ F ] thiên đường.

2. Đến [ Fm ] với lòng Chúa xót [ F7 ] thương con [ Bbm ] nhận dòng suối tình [ C7 ] thương Đến [ Fm ] với lòng Chúa xót [ Bbm ] thương không Ab]chút tơ vương tội [ C7 ] lỗi Tin [ Fm ] tưởng vào lòng Chúa [ Eb ] xót thương mong [ Db ] Ngài rửa hết muôn [ Bbm ] tội đời Phó [ Ab ] thác vào lòng Chúa [ C ] xót thương con [ C7 ] được Ngài dìu bước [ F ] lên trời.

ĐK: Đến với lòng thương xót Chúa bốn [ F7 ] mùa Chúa đổ hồng [ Bb ] ân Cho [ Gm ] con sự thật hiển thánh dìu [ C7 ] con về nguồn hạnh [ F ] phúc Đến với lòng thương xót Chúa ân [ F7 ] tình chan chứa đầy [ Bb ] vơi Xin [ Gm ] dâng ngàn lời ngợi ca lòng [ C7 ] thương xót Chúa bao [ F ] la

Cùng tác giả Vũ Đức Hiệp

Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha, tuôn đổ qua chính Con Một
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương

Cùng chuyên mục lòng thương xót chúa

Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì tình Chúa bao la trên chúng ta luôn tha thứ chan hòa đỡ nâng trên đường xa. Hãy đến đây ta hãy đến đây, kính Lòng Thương Xót Chúa
Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn. Từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống trần gian. Ôi Lòng Thương Xót Chúa muôn đời tha thứ mãi dẫu bao thế hệ nhân loại vô nghĩa bạc tình.
Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha, tuôn đổ qua chính Con Một
Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa rất bao la. Con xin ca ngợi lòng thương xót Chúa đến ngàn đời. Suối ơn xót thương chứa chan từ Thánh Tâm Chúa Giê-su thật bao la.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.