D

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Đoàn con xin dâng lên Chúa nhân hiền. Rượu nho thơm hương và bánh trắng tinh. Xin Chúa biến thành Thịt Máu Chúa Con. Xin thương đón nhận và ban phước lành.
29/04/2024 06:04:02
F
Tuổi xuân thắm màu đẹp tươi mộng ước bao thơm hương tháng ngày. Giữa cuộc đời nổi trôi, lòng con sướng vui được nghe tiếng gọi của Chúa. Miệt mài bước theo tình yêu Ngài
22/04/2024 06:04:26
Dm
Thánh ân tràn lan Tình yêu Chúa đã ban Nào cuộc đời con lấy gì đáp đền Mong ước đêm ngày mến yêu hoài Giữa đời long đong quyết một lòng Theo Ngài suốt đời
22/04/2024 03:04:46
C
Đời con dâng Chúa như khúc ca thắm màu ân tình. Đời con dâng Chúa như cánh hoa tán dương vầng đông. Nào có công chi nhưng Chúa thương dẫn đưa hồn con.
22/04/2024 03:04:39
Dm
Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Vì Ngài là Thiên Chúa của con. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Vì trọn đời con đây đã hiến dâng cho Ngài từ nay
22/04/2024 02:04:40
Am
Nhạc thánh sốt sắng dịu êm, hồn con ngất ngây êm đềm khi bước vào Nhà Thiên Chúa. Dâng Ngài hy lễ chính là cuộc đời tận hiến, ước mong thuộc trọn về Chúa mãi tháng năm một lòng son.
22/04/2024 02:04:34
D
Con xin tiến dâng lên Ngài rượu bánh nồng say. Xin tiến dâng lên Ngài giọt mồ hôi vất vả trong đời. Rượu là tình con dâng lên, bánh là lòng con dâng lên. Hiệp với Giê-su con ca ngợi
11/04/2024 02:04:14
C
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
10/04/2024 04:04:49
Bm
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
10/04/2024 03:04:18
G
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan. Vào trước thánh nhan giữa ngàn muôn tiếng reo hò
09/04/2024 04:04:51
A
01/07/2023 01:07:04
315
0

1. [ A ] Xin cho tim con biết yêu thương [ F#m ] người, này [ C#m ] xin cho môi [ E7 ] con hát khen danh [ A ] Ngài, niềm tin mang trên vai rắc [ F#m ] gieo tình [ C#m7 ] yêu trong cơn say vút cao, trái tim [ E ] hồng [ D ] này [ E7 ] dâng [ A ] cao.

ĐK: [ F#m ] Trong tay Cha nhân [ Bm ] hiền [ E7 ] cuộc đời [ A ] con dâng tràn sức [ E ] sống, [ D ] bao nhiêu thương vun [ Bm ] trồng, [ B7 ] trái tim [ E7 ] hồng nay xin hiến [ A ] dâng.

2. [ A ] Xin cho tay con đỡ nâng mọi [ F#m ] người, này [ C#m ] xin cho con [ E7 ] đi đắp xây cuộc [ A ] đời, mùa hoa trong tim con nở [ F#m ] tươi. Tình [ C#m7 ] yêu như cơn điên sóng khơi. Mến Yêu [ E ] Ngài [ D ] cả [ E7 ] đời [ A ] thôi.

3. [ A ] Khi trong gian nan khó nguy trăm [ F#m ] bề, và [ C#m ] khi trong cô [ E7 ] đơn xót xa ê [ A ] chề, thì xin trung kiên với Chúa [ F#m ] thôi. Tình [ C#m7 ] yêu con dâng đâu dám phai. Chúa ơi [ E ] mở [ D ] lòng [ E7 ] con [ A ] đây.