D

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
24/08/2023 03:08:12
Dm
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
17/08/2023 02:08:28
Dm
Đây là ngày Chúa đã lập ra chúng ta mừng rỡ hân hoan, mau cùng ngợi mừng hân hoan. Hãy cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn đời
16/08/2023 07:08:57
Dm
Nguyện dâng lên Chúa trái tim thắm nồng cùng bao mơ ước sáng đời tình thương. Ngày từng ngày lòng con ngóng trông
09/08/2023 02:08:38
Dm
Con kính dâng lên Ngài bánh miến tinh tuyền với ly rượu này. Trầm hương ánh nến lung linh chan hòa ân tình Giê-su giáng sinh
08/08/2023 02:08:06
Dm
Con mở bàn tay dâng Chúa đêm nay. Chút sương đọng trên máng cỏ đọa đày, chút gió trong ngày tình yêu ngự đến, chút lời nỉ non
06/08/2023 02:08:34
Dm
Nào hãy hát lên một bài ca mới, ngợi khen Thiên Chúa toàn thể địa cầu. Nào hãy tán dương thánh nhan Ngài, vui lên đất trời mừng Chúa hiển vinh.
06/08/2023 02:08:30
Dm
Ôi Mẹ là suối ơn cho cuộc đời. Được Mẹ chở che luôn nép dưới tà áo Mẹ hiền, thì con không lo chỉ vui sướng hay sầu buồn. Mẹ Ma- ri - a Mẹ thương xót con nơi ẩn mình, trinh nữ khoan nhân
27/07/2023 03:07:32
Dm
Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.
22/07/2023 01:07:28
Dm
Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, sẽ đến và ở lại với người ấy. Thầy sẽ yêu mến và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
22/07/2023 01:07:19
Dm
24/05/2023 01:05:14
55
0

ĐK: [ Dm ] Mẹ đứng [ C ] đó khi hoàng hôn tím [ Dm ] mầu. Nhạc thương [ Bb ] trầm buông hắt [ F ] hiu. Đồi [ Bb ] cao u [ A ] hoài loang máu [ Am ] đào. Con [ Bb ] Chúa đau [ C ] thương treo trên thập [ F ] giá. Hiến [ Bb ] thân vì nhân [ Dm ] loại tội tình (tội tình). [ Dm ] Mẹ đứng [ C ] đó tâm hồn tê tái [ Dm ] sầu. Đồng [ Bb ] công cùng con dấu [ F ] yêu. Vì [ Bb ] thương nhân [ A ] loại bao khốn [ Am ] cùng. Xin [ Bb ] dẫn đưa [ Gm ] bao tâm hồn lạc [ C ] hướng về bên [ A ] Mẹ, Mẹ [ Dm ] ơi!

1. [ Dm ] Hỡi ai qua [ Gm ] đường dừng bước [ F ] đây mà chiêm [ F ] ngắm Chúa Chí [ Gm ] Tôn cam [ Dm ] chịu muôn nỗi khỗ [ C ] đau. Vì [ F ] thương toàn nhân [ A ] loại muôn chốn muôn [ F ] đời. Ngày đêm khóc [ F ] than mong [ C ] chờ vinh phúc quê [ Dm ] trời.

2. [ Dm ] Ngước trông Mẹ [ Gm ] lành thành kính [ F ] dâng lời kêu [ F ] khấn, giữa thế [ Gm ] gian khổ [ Dm ] sầu xin hãy ủi [ C ] an. Để [ F ] con hằng trung [ A ] thành theo Chúa trọn [ F ] đời, ngày mai sáng [ F ] tươi bên [ C ] Mẹ ca khúc khải [ Dm ] hoàn.

3. [ Dm ] Bước đi trong [ Gm ] đời ngàn khó [ F ] nguy còn vương [ F ] lối mắt đắm [ Gm ] say trông [ Dm ] về thánh giá thần [ C ] linh. Lòng [ F ] con bừng lên [ A ] niềm tin mới cao [ F ] vời. Nguyện luôn nép [ F ] thân bên [ C ] Mẹ vui sống muôn [ Dm ] đời.