H

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Mẹ ơi! Đây bài ca con kính dâng lên Mẹ, để tạ ơn, hát ca tình Mẹ. Đời con hưởng bao êm ái yêu thương, như trẻ thơ có mẹ hiền âu yếm nâng niu. Hỡi Mẹ dịu êm, con khát khao yêu Mẹ
08/07/2024 03:07:36
C
Hãy đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.
08/07/2024 02:07:21
F
Hãy yêu thương anh em như yêu thương chính thân xác mình. Hãy thứ tha cho nhau như Thiên Chúa Ngài luôn thứ tha. Hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt.
04/07/2024 04:07:45
Cm
Lạy Chúa con biết đi về đâu? con biết đi về đâu mà tìm, hạnh phúc của con? Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô Chúa ơi, là hư vô Chúa ơi.
03/07/2024 03:07:33
Dm
Hạnh phúc cuộc đời con là chính Chúa trong từng ngày ở giữa đời. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Ngài đang sống trong tâm hồn con. Cho con yêu mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự.
03/07/2024 02:07:50
Em
Hạnh phúc cho người biết chấp nhận những khổ sầu. Biết đón nhận muôn nỗi đau như là hy lễ như là ân sâu mà dâng lên Chúa. Sẽ đến hưởng chốn an vui sẽ lãnh nhận phúc ân thôi nơi
03/07/2024 02:07:30
Gm
Hãy tiến vào vương cung đền thánh Chúa Trời, dâng lời chúc tụngThiên Chúa tôn vinh Người Đấng Thánh. Với phím tơ cung đần tấu nhạc ca khen tính tang.
02/07/2024 02:07:43
C
Hãy đến reo mừng Chúa vì Người là Thiên Chúa. Hãy đến reo mừng Chúa Người là Đấng Cứu Độ ta. Hãy vào trước thánh điện dâng lời tạ ơn Chúa. Hãy hợp tiếng tung hô theo điệu hát cung đàn.
02/07/2024 02:07:35
F
Hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri Đức Ki-tô đã đến. Ngài đến loan báo Tin Mừng cho những ai khó nghèo. Này đây kẻ tù đày được tha, kẻ mù loà được thấy
30/06/2024 05:06:06
C
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
19/05/2024 06:05:59
Dm

1. Ngàn lời [ C ] ca vang [ E7 ] mừng Chúa [ Am ] uy []Flinh, ngàn lời [ Dm ] ca vang một khúc [ D7 ] ca thanh [ G ] bình.

ÐK: (Xin dâng Chúa) [ C ] Xin dâng [ Am ] Chúa [ Dm ] trăm triệu lời [ G7 ] ca, trăm [ C ] triệu lời ca, [ F ] trăm [ G ] triệu lời [ C ] ca.

2. Từng ngàn dân ca một khúc vinh quang, từng ngàn dân ca một khúc ca khải hoàn.

3. Chập trùng bao la rừng rừng núi ca vang, hòa lời ca vang một Chúa huy hoàng.

4. Bầu trời quang mây bừng sáng trăng sao, lời lời tung hô một khúc ca muôn mầu.

5. Ngàn đời vang danh một Chúa hiển vinh, ngàn đời hân hoan nguồn khúc thiên đình.