Z

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
07/04/2020 06:04:19
1008
0

1. [G]Con mến [Em]yêu tin [Bm]thờ trong [D7]lòng. [G]Cùng chút [Em]tình ngây [Bm]thơ ngắm [D]trông, [E7]trong Thánh [Am]Thể Chúa [D7]cả càn [G]khôn, [Em]hằng náu [Am]thân tù [D7]hãm vì [G]con.

ĐK: Giờ đây hạnh [C]phúc độc [Am]nhất đời [Bm]con. [G]Êm đềm Chúa [D]nhìn hạnh [D7]phúc nào [G]hơn. Lòng con ngây [C]ngất, tin Chúa yêu [Am]Chúa. [G]Trong tình Chúa [Em]yêu, con [C]phó dâng [D7]tâm [G]hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha,nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi, luôn tiến thẳng tới đinh tuyệt cao. Miệng hát ca lòng thỏa dường bao.

4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành. Hằng quyết lòng nêu gương ái nhân. Yêu Chúa Cả lánh bỏ lợi danh. Vì Chúa không hề chút từ nan.

5. Con khấn xin cho đoàn chiên lầm,   tìm thấy đường quang minh Phúc âm. Yêu Chúa Cả dứt bỏ từ tâm. Cùng với chiên lành nối từ tâm.

6. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành. Phù giúp đoàn con trên thế gian. Qua kiếp khổ trí tỉnh lòng thanh. Về tới quê đầy phúc bình an.