Z

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
17/08/2023 02:08:31
81
0

1. [ Am ] Tấm áo trao con ngày [ A7 ] thụ phong Linh [ Dm ] Mục, là những hy [ C ] sinh của tình Cha nghĩa [ E ] Mẹ. [ Am ] Đời bao gian [ E ] khó, Mẹ [ F ] Cha nặng gánh đôi [ C ] vai, để con hôm [ E ] nay niềm [ E7 ] vui chứa chan dâng [ Am ] đầy.

ĐK. [ A ] Con xin tạ ơn Chúa, và [ D ] tri ân Cha [ Bm ] Mẹ, [ D ] luôn song hành bên con, ủi [ Bm ] an đỡ nâng chở [ A ] che. [ C#m ] Dẫu mai này gian khó nguyện [ D ] luôn dấu chân phục [ Bm ] vụ, [ E ] mong cảm tạ ơn Chúa, đền [ D ] đáp công ơn Cha [ A ] Mẹ.

2. [ Am ] Chúa đã cho con, được [ A7 ] trở nên Linh [ Dm ] Mục, dù biết bao [ C ] phen, cuộc đời con yếu [ E ] hèn. [ Am ] Từ nay con [ E ] quyết, hằng [ F ] theo đường Chúa đi [ C ] thôi, dù bao vinh [ E ] hoa trần [ E7 ] gian vẫn luôn kêu [ Am ] mời.