Z

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
09/07/2023 07:07:10
56
0

1. [ Dm ] Tình yêu con thắm hồng Chúa xe [ C ] tơ kết duyên đẹp [ F ] tươi. [ Dm ] Tình thủy chung suốt đời, nài xin [ F ] Chúa thánh [ G ] hóa nguyện [ A7 ] uớc. [ Dm ] Dâng tình yêu đang [ Bb ] đơm hoa [ C ] ngát hương thơm ngọt [ Gm ] ngào. [ Edim ] Dâng tình yêu con [ Gm ] kết trái, [ A7 ] nguyện Chúa ban phước [ Dm ] lành.

ĐK: [ Dm ] Xin tình yêu Thiên [ Bb ] Chúa xuống [ C7 ] dìu đưa trên đường [ F ] đời. [ Dm ] Xin tình yêu đôi [ Bb ] lứa mãi [ Am7 ] sẽ lâu bền chẳng [ Dm ] phai.

2. [ Dm ] Quỳ bên nhau khấn cầu Chúa chúc [ C ] lành mãi cho tình [ F ] này. [ Dm ] Nguyện bên nhau tháng ngày, dù cay [ F ] đắng sướng [ G ] vui cuộc [ A7 ] sống. [ Dm ] Dâng tình yêu mong [ Bb ] thắm thiết [ C ] dẫu cho bao thăng [ Gm ] trầm. [ Edim ] Dâng tình yêu con [ Gm ] trăm năm, [ A7 ] nguyện Chúa thương ở [ Dm ] cùng.

3. [ Dm ] Cùng dâng câu cảm tạ Chúa quan [ C ] phòng cho con người bạn [ F ] đời. [ Dm ] Cùng sẻ chia kiếp ngườ, dìu đưa [ F ] nhau bước [ G ] lên trời [ A7 ] cao. [ Dm ] Để diễn tả tình [ Bb ] yêu thương [ C ] Chúa đã thương dân [ Gm ] Người. [ Edim ] Để sản sinh sự [ Gm ] sống mới, [ A7 ] làm sáng danh Chúa [ Dm ] Trời.