K

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
03/09/2023 11:09:45
Dm
Bầu trời hôm nay vang lên tiếng ca khúc nhạc vui tươi. Ngàn muôn tinh tú như trăng sáng hơn đón chào ngày mới
07/08/2023 06:08:35
Dm
Từ nay muôn đời sẽ khen rằng tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn
29/07/2023 02:07:58
Dm
Kính mừng , kính mừng Ma - ri - a. Kính mừng , kính mừng Ma - ri - a đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ
29/07/2023 02:07:47
Dm
Lạy Khiết Tâm Mẹ Ma - ri - a là chốn chúng con ẩn thân, ngày tháng long đong đời gian nan, nguyện lắng nghe con cầu khẩn: Dù đêm tối bão giông cuộc đời Mẹ ủi an đỡ nâng
27/07/2023 03:07:59
Dm
Mừng khen Trinh Vương hiển vinh rạng ngời hỡi Ma - ri - a Mẹ yêu thương nhân ái ôi tuyệt vời, hỡi Ma - ri - a. Hát lên nào hỡi muôn thánh thần. Hân hoan nào các dân xa gần
27/07/2023 03:07:13
Dm
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
06/07/2023 02:07:15
Dm
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và ngày lại ngày con xin chúc tụng
30/06/2023 02:06:00
Dm
Họp mặt nơi đây tụng ca Danh Chúa. Cùng hòa vang lên câu hát hân hoan. Thật thú vị thay, được tạ ơn Ngài
30/06/2023 02:06:25
Dm
Hát lên một bài ca mới! Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh
30/06/2023 02:06:46
Dm
12/04/2015 07:04:54
2423
0

ĐK : Tình yêu [ Cm ] Chúa cao vời biết bao làm sao [ Eb ] biết đáp đền thế [ Cm ] nào, để [ Gm ] cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa [ Cm ] ơi.

1. Ôi tình [ Ab ] yêu thương Chúa cao [ Eb ] vời, tình yêu thương [ Cm ] Chúa muôn đời người [ Eb ] yêu con từ ngàn [ Ab ] xưa. Từ [ Cm ] khi chưa có đồi [ Bb ] non, từ [ Eb ] khi chưa có trời [ Cm ] cao, chưa có vầng [ Fm ] trăng với ngàn [ Gm ] sao. Gọi [ Cm ] con giữa muôn muôn [ Gm ] người tìm [ Ab ] con giữa [ Bb ] nơi bùn [ Cm ] nhơ.

2.Ôi vì [ Ab ] thương con Chúa quên [ Eb ] mình, vì yêu nên [ Cm ] hiến thân mình gọi [ Eb ] con nên bạn tình [ Ab ] Cha. Dù [ Cm ] bao sóng gió hiểm [ Bb ] nguy, dìu [ Eb ] con đi giữa trần [ Cm ] gian ơn Chúa [ Fm ] ngày đêm ấp ủ [ Gm ] con. Vì [ Cm ] con Chúa quên thân [ Gm ] mình đời [ Ab ] con dám [ Bb ] mơ gì [ Cm ] hơn.

3. Con thành [ Ab ] tâm dâng hiến trọn [ Eb ] đời thành tâm dâng [ Cm ] hiến xác hồn để [ Eb ] nên tông đồ của [ Ab ] Cha và [ Cm ] nên nhân chứng của [ Bb ] Cha, truyền [ Eb ] rao chân lý của [ Cm ] Cha, gieo rắc [ Fm ] lời Cha khắp gần [ Gm ] xa. Rồi [ Cm ] con sẽ đi khắp [ Gm ] miền làm [ Ab ] nhân chứng [ Bb ] cho tình [ Cm ] yêu.