C

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
19/05/2024 06:05:47
A
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.
30/04/2024 07:04:19
C
Cùng tiến dâng lên, trước thiên nhan Chúa trời, này rượu nho bánh miến, cả lòng thành muôn dân. Giờ đây xin Chúa đầy lòng lành, cho bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh thiêng liêng.
29/04/2024 06:04:14
Gm
Của lễ hy sinh, Chúa dâng mình cứu chuộc nhân thế, nên lễ dâng đẹp lòng Cha nhân ái. Chỉ vì yêu thương ban chính Máu Thịt, làm thần lương dưỡng nuôi trần gian.
29/04/2024 06:04:12
Gm
Chúa là đường sáng soi, dẫn đưa con qua chốn gian trần. Đường đời gian truân, gập ghềnh gian nguy, lạc chìm trong đêm tối Cha ơi! Biết tìm đâu ủi an giữa gian trần u tối bao ngày.
27/04/2024 07:04:53
G
Hiệp lòng xin tiến dâng Ngài. Này đây của lễ đơn sơ thắm hương quê. Là bao công khó tưới mát ruộng đồng xa, thấm đẫm giọt mồ hôi để kết nên của lẽ dâng Cha từ nhân.
26/04/2024 08:04:35
F
Con cần có Chúa, là hạnh phúc đời con, trái tim con mỏi mòn, hằng khao khát đợi trông. Con cần có Chúa, niềm tin yêu hy vọng, cho con niềm vui sống, vượt qua những gian nan.
14/04/2024 06:04:32
A
Có một tình yêu ngàn năm đẹp muôn thuở. Là tình yêu Thiên Chúa mến thương ta. Một tình yêu thiết tha ôi đậm đà. Ban muôn ngàn hồng ân Ngài thánh hóa. Mãi an hòa tình yêu Chúa là Cha.
14/04/2024 06:04:34
A
Chúa đã ban cho anh em muôn vàn hồng ân chứa chan. Thì này đây anh em hãy biết cho đi, cho đi chẳng tính toán gì, với lòng yêu thương với trái tim quảng đại.
14/04/2024 06:04:49
D
Sao đứng đó làm chi hỡi người xứ Ga-li-lê, sao bỡ ngỡ mải mê trông Người vừa lên Thiên Quốc. Sao đứng mãi làm chi hãy về và luôn ghi nhớ những lời Ngài đã dạy khuyên mà đi loan báo Tin Mừng.
11/04/2024 02:04:16
G

ĐK: Hồn [ C ] con xiết bao mừng vui khi bước [ G ] vào Thánh Cung của [ C ] Ngài.

1. [ C7 ] Như lữ khách phương [ Fm ] xa dừng chân [ Cm ] trước cửa nhà. [ Bb ] Lòng rộn bao tiếng [ Gm ] ca đời nở [ Ab ] hoa [ Gm ] thỏa niềm [ Cm ] mơ.

2. [ C7 ] Như sóng vỗ miên [ Fm ] man cuộn theo [ Cm ] gió nhịp nhàng. [ Bb ] Để vào bờ cát [ Gm ] êm nhạc bừng [ Ab ] lên [ Gm ] gọi bình [ Cm ] yên.

3. [ Cm ] Như nai rừng khát [ Eb ] mong tìm thấy [ Ab ] giòng suối [ Fm ] trong. [ Cm ] Uống no say [ Eb ] trong nắng chiều dần [ Ab ] phai, [ Gm ] chiều dần [ Cm ] phai.

4. [ Cm ] Như con thuyền giữa [ Eb ] khơi tìm tới [ Ab ] bờ bến [ Fm ] thôi. [ Cm ] Thấy an vui [ Eb ] quên những ngày nổi [ Ab ] trôi [ Gm ] đời nổi [ Cm ] trôi.