C

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
28/08/2023 03:08:51
Dm
Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
28/08/2023 03:08:01
Dm
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
28/08/2023 03:08:35
Dm
Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh
27/08/2023 01:08:00
Dm
Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người
24/08/2023 02:08:41
Dm
Chúa thiết lập ngai vàng của Ngài ở trên cõi cao xanh. Linh hồn tôi xin chúc tụng Chúa tôi và toàn thể con người tôi chúc tụng Thánh Danh Ngài
24/08/2023 02:08:14
Dm
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa
24/08/2023 02:08:20
Dm
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người
23/08/2023 07:08:09
Dm
Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa cả, vì Người yêu thương tạo tác biết bao nhiêu kỳ công. Nhờ tay Người thật uy dũng tạo nên
23/08/2023 07:08:25
Dm
Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm nên những điều huyền diệu
23/08/2023 07:08:23
Dm

ĐK: Ai ăn [ Em ] Thịt và uống Máu [ Am ] Ta thì [ C ] sẽ không chết bao [ Am ] giờ.
Ai ăn [ Dm ] Thịt và uống Máu [ F ] Ta sẽ [ Em7 ] được sự sống muôn [ Am ] đời.

1. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là thần [ Dm ] lương, là thần [ G7 ] lương dưỡng nuôi thế [ C ] trần [ E7 ] .
Ai ở trong [ Am ] Thầy được trổ [ G ] sinh nhiều hoa [ C ] trái ngát thơm trên [ E7 ] cành [ Am ] .
Nào ai đói khát đến với [ F ] Thầy nơi [ A7 ] tuôn phúc ân đầy [ Dm ] [ D7 ] .
Thầy đã tự [ G ] hiến để nhân [ E ] loại được [ E7 ] vui sống trong an [ Am ] hòa.

2. Tin vào chính [ F ] Thầy thì ngày [ Dm ] sau ở gần [ G7 ] bên thánh nhan sáng [ C ] ngời [ E7 ] .
Bánh này bởi [ Am ] trời Thầy sẽ [ G ] cho sự sống [ C ] mới thắm tươi ơn [ E7 ] Người [ Am ] .
Vì ai tiếp rước Máu Thịt [ F ] Thầy mai [ A7 ] đây sẽ sống trường [ Dm ] sinh [ D7 ] .
Thầy sẽ ngự [ G ] đến mãi lưu [ E ] lại ở [ E7 ] trong những ai trung [ Am ] thành.

3. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là tình [ Dm ] yêu, là tình [ G7 ] yêu hiến dâng chính [ C ] mình [ E7 ] .
Ai liều hiến [ Am ] mình vì tình [ G ] yêu thì được hưởng [ C ] phúc vinh thiên [ E7 ] đình [ Am ] .
Nhờ Thịt Máu Thánh đã kết [ F ] hiệp muôn [ A7 ] dân sống trong tình [ Dm ] thương [ D7 ] .
Nhiệm thay Bí [ G ] Tích quá cao [ E ] vời làm [ E7 ] sao gẫm suy cho [ Am ] cùng.