L

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
28/11/2023 03:11:57
Dm
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
25/11/2023 07:11:22
C
Lễ vật trinh nguyên con dâng lên Ngài gói trọn tình con yêu thương trìu mến. Như lễ dâng ban chiều, thơm ngát muôn lời cầu đời con dâng
24/11/2023 06:11:27
A
Con sẽ lắng nghe tiếng Chúa bảo con Người phán bảo về sự bình an. Và muôn ơn cứu độ của Người, đến gần cho những ai tôn sợ Chúa.
22/11/2023 03:11:19
Dm
Lòng ngập tràn hân hoan khi bước vào Thánh cung diệu hiền. Miệng con vang lời trìu mến, được đến tham dự tiệc Thánh Ngài ban.
21/11/2023 02:11:22
F
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa và đàn ca Danh Ngài ôi Đấng tối cao. Hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm
20/11/2023 05:11:20
C
Một người cùi rất mạnh tin, tin vào Thiên Chúa quyền năng vô cùng. Khẩn nài cùng Chúa Giê - su: "Lạy Ngài thương xót rửa con nên sạch trong
18/11/2023 06:11:56
Em
Này tấm bánh thơm đây ly rượu nồng nàn hương nho mới. Xin góp về từ ruộng xanh dâng Chúa. Cùng tiến dâng lên tâm tình của muôn con người
18/11/2023 06:11:27
Gm
Ngài ơi! Dẫn đưa con đi sầu thương gian khó lo gì. Đường đời tăm tối gian nan đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi
17/11/2023 04:11:59
Am
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào
05/11/2023 01:11:10
Gm

1. Toàn cầu [ Am ] hỡi hãy [ G ] reo mừng trong Thiên [ C ] Chúa [ E7 ] . Hãy ca [ Am ] ngợi mừng [ G ] vinh quang uy danh [ C ] Người [ A7 ] . Hãy kính dâng [ Dm ] Người lời [ G ] ca khen muôn vinh [ C ] hiển [ Esus4 ] , và hãy thân [ E7 ] thưa: Vĩ đại thay sự nghiệp [ Am ] Chúa.

ĐK. [ A ] Toàn thể địa [ A7 ] cầu hãy tung hô [ D ] Chúa, hãy ngợi khen [ E ] Đức Chúa [ A ] Trời.

2. Toàn cầu [ Am ] hỡi kính [ G ] tôn ngàn hiển vinh [ C ] Chúa [ E7 ] . Hãy hát [ Am ] khen và [ G ] cao rao uy danh [ C ] Người [ A7 ] . Hãy đến đây [ Dm ] coi kì [ G ] công do tay Thiên [ C ] Chúa [ Esus4 ] . Người đã thể [ E7 ] hiện biết bao nhiêu chuyện tuyệt [ Am ] luân.

3. Ngài đã [ Am ] biến biển [ G ] khơi thành nơi khô [ C ] ráo [ E7 ] . Để cho [ Am ] ta đươc [ G ] đi ngang qua dễ [ C ] dàng [ A7 ] . Lòng những hân [ Dm ] hoan ngàn [ G ] muôn câu ca danh [ C ] Chúa [ Esus4 ] . Lạy Chúa uy [ E7 ] quyền Chúa Đấng thống trị ngàn [ Am ] năm.