Q

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Con muốn quỳ bên máng cỏ để chiêm ngắm Hài Nhi Giê- su sinh ra giữa nơi hang lừa chỉ vì yêu mến nhân trần
10/12/2023 03:12:17
F
Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm thánh tình yêu Chúa kiên trung bền vững
16/07/2023 04:07:16
Dm
Lạy Chúa ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch, ban tặng quả tim sạch trong. Xin Ngài thương con nguyện xót thương theo đức từ bi. Mở lòng khoan dung tha mọi tội lỗi con cùng
01/06/2023 07:06:52
Gm
Quyền năng Chúa ta ca vang khắp nơi, để thế giới tin yêu một Thiên Chúa. Kỳ công Chúa ta loan cho thế gian.
20/10/2021 06:10:59
Em
Vì yêu nhân thế Chúa mang kiếp con người. Nữa đêm thanh vắng nơi hang lừa trong giá lạnh. Vang tiếng thiên thần loan báo tin: hỡi các mục đồng mau đến xem, kìa hang Bê-lem bừng sáng.
16/12/2020 03:12:57
Am
Một đêm chốn hoang vu Chúa ra đời. Đồi khô đá chơ vơ trời băng giá.
26/12/2015 05:12:10
F
17/11/2023 04:11:08
92
0

ÐK: Anh [ G ] em đã lãnh [ D7 ] nhận lời gieo trong [ G ] lòng, chính [ Em ] lời Thiên Chúa yêu [ D ] thương. Anh em hãy bước [ Am ] vào đời [ G ] gieo Tin [ G ] Mừng, dọi [ D7 ] tình yêu đến muôn [ G ] phương.

1. Ra đi [ G7 ] lòng tràn bao ý [ C ] sống, hãy rắc [ D ] gieo hạt giống Tin [ G ] Mừng. Ra đi lòng tràn bao ý [ A7 ] sống, để yêu [ D7 ] thương từng ngày cao [ G ] dâng.

2. Trong hy [ G7 ] vọng ngày mai sẽ [ C ] đến, ánh Ðức [ D ] Tin rọi chiếu trăm [ G ] miền. Trong an bình đời vui dâng [ A7 ] hiến, hãy ra [ D7 ] đi này người anh [ G ] em.