W

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
05/07/2021 07:07:35
786
0

1. [ Gm ] Sao Chúa lại gọi con làm nhân c [ Eb ] hứng cho [ F ] Ngài trong [ Bb ] cuộc trần này. [ Cm ] Sao Chúa lại gọi [ F ] con đem Tin [ Bb ] Mừng cho người mọi [ Eb ] nơi.
[]GmVì đời con có gì [ Cm ] đâu có đáng gì [ bb ] đâu để đem Tin [ D ] Mừng. Biết [ Gm ] rằng con nhỏ bé mà [ F ] thôi nhưng vững tin nơi [ Cm ] Ngài xin vâng bước theo pD[Ngài.

ĐK. [ D7 ] Này đàn lòng con vang [ G ] lên, vang lên rộn rã (hà ha há) [ E7 ] . Ánh [ Am ] sáng soi dẫn [ D7 ] con lên [ G ] đường, ý Chúa con dám [ Am ] đâu coi [ D ] thường.
[ D7 ] Nguyện một đời luôn trung [ G ] tín, tâm [ Em ] tư ủ ấp [ A9 ] bao tình [ D7 ] mến. Ra đi minh chứng cho Lời [ E7 ] Chúa để muôn [ Am ] nơi tin [ D ] nhận Nước [ G ] Trời.

2. Nay Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây.
Và Ngài đổi mới lòng con thánh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trông ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình con gieo bước an bình.

3. Xin mãi một niềm tin niềm yêu mến không hề phai tàn Ngài ơi. Con biết cuộc đời con như chim đậu trên cành cây nho.
Vì đời đã tháp vào con đôi cánh để bay khắp bốn phương trời. Dẫu cành cây đôi lúc cằn đi chim vẫn ca vang lời cao rao Chúa muôn đời.