B

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
11/04/2024 03:04:48
Bm
Lạy Chúa xin hãy dạy con hiệp nhất nên một, để con hân hoan ra đi làm chứng nhân tình yêu. Lạy Chúa xin hãy dạy con hiệp nhất nên một. Niềm tin thắp sáng trái tim kết hợp trong một tình yêu.
11/04/2024 02:04:36
F
Một lần Thầy cúi xuống khi đêm đã dần buông. Yêu thương tay giang rộng xoá tội của trần gian. Một lần Thầy trao ban ân tình ôi chứa chan. Cúi xuống Thầy rửa chân cho con hết bụi trần.
10/04/2024 03:04:57
G
Một bài ca mới hãy hát lên, hãy hát lên một bài ca mới. Chúc mừng, chúc mừng Thiên Chúa, chúc mừng Thiên Chúa của chúng ta. Vì Người đã tác thành muôn việc lạ lùng.
10/04/2024 03:04:13
A
Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài thì tôi không tin, thì tôi không tin. Lạy Chúa như Tôma xưa con cũng nhiều phen không mang bộ mặt của Chúa an bình
08/04/2024 08:04:58
Em
Chiều ấy giữa lúc hoang mang cửa nhà của môn sinh đều đóng. Thì Chúa đã đến ngay bên đem lại bình an cho các Ông. Chúa đến xua tan hết mọi sầu lo hãi hùng.
08/04/2024 07:04:29
C
Bụi tro Chúa tác sinh con Ngài thương ban cho sức sống. Bụi tro kiếp sống con mang mỏng manh giấc mơ vội tan. Trần gian ôi những canh tàn cuốn trôi xác phàm.
05/04/2024 06:04:32
Em
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về tro bụi.
05/04/2024 06:04:36
Em
Biết đến bao giờ lạy Chúa biết đến bao giờ con quyết tâm trở về với Ngài. Biết đến bao giờ lạy Chúa biết đến bao giờ con ăn năn thành tâm thống hối.
04/04/2024 03:04:21
Am
Trong khi cầu nguyện Chúa Giê-su biến hình đổi dạng. Ngài tỏ ánh vinh quang sáng lên chói ngời rực rỡ. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe vâng giữ lời Ngài
03/04/2024 03:04:04
G

ÐK: Tình yêu Thiên [ Dm ] Chúa chan hòa trong đất [ C ] trời chẳng khi nào lắng [ Dm ] vơi.
Tình yêu Thiên [ Bb ] Chúa đã có tự muôn [ C ] đời theo suốt dòng thời [ F ] gian [ A ]
Tình yêu Thiên [ A7 ] Chúa cho tim con đổi [ Dm ] mới, thiết tha trong phận [ C ] người, sắt son bên cuộc [ Gm ] đời.
Hạnh phúc tuyệt [ Dm ] vời khôn nói nên [ C ] lời để cám ơn [ Bb ] Ngài tình [ Am ] Chúa yêu con [ Dm ] người.

1. [ Bb ] Ôi! Tình yêu [ Gm ] Chúa diệu huyền chốn trời [ C ] cao, tác sinh muôn vì [ F ] sao.
[ Gm ] Ôi! Tình yêu Chúa luôn ủ ấp địa [ A7 ] cầu đến mãi muôn ngàn [ Dm ] sau.
[ F ] Tình yêu đó cứu [ Gm ] chuộc nhân thế hiến [ Bb ] mình chịu [ C ] chết thương [ A ] đau.
Con lấy [ Dm ] gì để đền đáp tình [ C ] yêu, xin được sống vì [ Dm ] yêu.

2. [ Bb ] Ôi! Tình yêu [ Gm ] Chúa cho cuộc sống đẹp [ C ] tươi, thế nhân bao nụ [ F ] cười.
[ Gm ] Ôi! Tình yêu Chúa cho xuân đến muôn [ A7 ] người, cho hương hoa mọi [ Dm ] nơi.
[ F ] Tình yêu Chúa khơi [ Gm ] ngọn lửa mới, ấm [ Bb ] nồng những [ C ] trái tim [ A ] đời.
Muôn cõi [ Dm ] lòng đã bừng sáng niềm [ C ] vui đến hạnh phúc ngày [ Dm ] mai.

3. [ Bb ] Ôi! Tình yêu [ Gm ] Chúa đã đổi mới lòng [ C ] con, dẫn con đi vào [ F ] đời.
[ Gm ] Ôi! Tình yêu Chúa đã giục giã khôn [ A7 ] nguôi, sai con đi mọi [ Dm ] nơi.
[ F ] Này con đến theo [ Gm ] lời tình yêu sẵn [ Bb ] sàng dâng [ C ] hiến một [ A ] đời.
Lên tiếng [ Dm ] gọi muôn người khắp gần [ C ] xa chung hòa khúc tình [ Dm ] ca.

4. [ Bb ] Xin tình yêu [ Gm ] Chúa hủy diệt hết khổ [ C ] đau, phá tan đi hận [ F ] sầu.
[ Gm ] Xin tình yêu Chúa gọi người đến bên [ A7 ] nhau, anh em con một [ Dm ] Cha.
[ F ] Hòa bình đến khởi [ Gm ] từ tình yêu như [ Bb ] nguồn suối [ C ] mát tuôn [ A ] trào.
Cho cõi [ Dm ] đời muôn ngàn đóa hồng [ C ] tươi, cho cuộc sống niềm [ Dm ] vui.