E

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Hoà khúc ca xin ta ơn Ngài vì đã ban muôn ngàn hồng phúc. Nhờ Tiệc Thánh thần lương dưỡng nuôi nguồn sức sống cho đời chẳng nguôi.
26/06/2021 05:06:07
Am
Lạy Chúa xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài
04/09/2015 12:09:24
F

ĐK: [ Am ] AI nghẹn ngào ra [ F ] đi [ G ] gieo [ C ] giống. [ Am ] Mùa gặt mai [ Dm ] sau khấp [ E7 ] khởi [ Am ] mừng.

1. Họ ra [ Am ] đi, [ F ] đi mà nứa [ C ] nở. [ Em ] Gieo là trong nước [ Am ] mắt, về [ F ] gặt hân [ G ] hoan.

2. Việc Chúa [ Am ] đó [ F ] ôi thật vĩ [ C ] đại. [ Em ] Tạ rộn ràng hoan [ Am ] ca nhạc [ F ] mừng vui [ G ] thay.