E

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Hoà khúc ca xin ta ơn Ngài vì đã ban muôn ngàn hồng phúc. Nhờ Tiệc Thánh thần lương dưỡng nuôi nguồn sức sống cho đời chẳng nguôi.
26/06/2021 05:06:07
Am
Lạy Chúa xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài
04/09/2015 12:09:24
F
12/08/2021 04:08:12
250
0

ĐK: Kính mừng mẹ [D]Ma - ri - a [F#m] muôn lời ca [Em]chúc vang hòa [Bm] Mẹ hạnh phúc nhất gian [D]trần.
Mẹ đầy thánh đức, kính mừng Mẹ Ma - ri - a cung đàn tiếng [G]hát tôn vinh Mẹ là mẫu [D]Trinh Ngôi [A]hai hạ sinh làm [D]người.

1. Mẹ tựa vườn [G]xuân hương thơm ân lộc chứa [A]chan. Đóng cửa cài [F#m]then trinh [A]hoa ngàn kiếp không [A7]nhòa.

2. Từ thuở tạo [G]thiên Gia - vê dủ tình mến [A]thương. Món nợ tiền [F#m]khiên không [A]vương hồn xác nguyên [A7]tuyền.

3. Bởi lòng Nữ [G]Trinh sinh ra Ngơi Lời cứu [A]tinh. Đi vào trần [F#m]gian canh [A]tân hoàn vù điêu [A7]tàn.