E

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Hoà khúc ca xin ta ơn Ngài vì đã ban muôn ngàn hồng phúc. Nhờ Tiệc Thánh thần lương dưỡng nuôi nguồn sức sống cho đời chẳng nguôi.
26/06/2021 05:06:07
Dm
Lạy Chúa xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài
04/09/2015 12:09:24
Dm

ĐK. Bao anh hùng Việt [ Gm ] Nam mang [ Cm ] danh Đức Ki- [ Gm ] tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức [ F ] tin, không sá gì gươm đao đòn [ Cm ] roi hay gông [ Bb ] xiềng, chỉ mong ngày tái [ F ] sinh vinh quang chốn thiên [ Gm ] đình

1. [ Gm ] Thế giới sẽ ngàn năm lưu [ Eb ] danh, những tấm [ Cm ] lòng hùng anh hiên [ F ] ngang, nhận thập [ Bb ] giá đi trong trần [ D ] gian, làm nhân [ F ] chứng cho danh toàn [ Gm ] năng.

2. [ Gm ] Vết máu hồng đổ trên quê [ Eb ] hương, giữa đất [ Cm ] mẹ lừng hương muôn [ F ] phương, đã thôi [ Bb ] thúc giáo dân Việt [ D ] Nam cùng một [ F ] chí theo gương hùng [ Gm ] anh.