Y

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Yêu nhau là chết cho nhau, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Yêu nhau là sống vì nhau, cơm sôi bớt lửa, vợ chồng bớt lời. Hãy yêu thương nhau, hay thứ tha luôn. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta.
04/06/2022 06:06:01
G
Yêu thương là nói với nhau một lời một lời phấn khởi cuộc đời đổi mới. Một lời nói hay ấm lòng hơn vải lụa một lời khuyến khích thêm hạnh phúc cho người.
12/10/2021 06:10:52
G
Người nằm trên thập giá mắt trông trời cao, thiết tha nài van. Người cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình. Ai khạc nhổ chê cười hàn hạ thân xác đóng đinh đồi cao?
01/09/2021 03:09:06
Dm
Yêu mến anh em, là sống chu toàn giới luật. Yêu mến người lành và yêu thương kẻ gian ác, chính do tình yêu mà chúng ta được cứu độ.
31/08/2021 06:08:47
F
Chúa đã nêu gương, đức tính yêu thương, một đời rong ruổi tìm đến muôn người. Chính Chúa khi xưa sống kiếp đơn sơ cuộc đời khiêm nhu sẻ chia lao khó.
16/07/2021 02:07:55
G
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh
28/06/2021 07:06:00
Gm
Yêu thương ( i i ) đã kết thành một cây cao là cao bóng mát
29/01/2018 01:01:07
Dm
11/10/2021 07:10:38
152
0

ĐK: Con là [F]Đá, Thầy sẽ [Gm]trao cho con, sẽ trao cho [F]con chìa [C]khóa nước [F]trời.

1. [F]Ôi nhiệm mầu [C]quyền uy Chúa ban [Gm]cho những người Chúa [F]chọn.
Con quyết tâm [C7]thành tín vâng [Bb]nghe vẹn nghĩa [C]vuông [F]tròn.

2. Chính [Am]Chúa, Chúa [F]là Thiên Chúa chúng [F]ta.
Quyền cai trị của [C]Người bao [C7]trùm khắp cả địa [F]cầu.