J

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
25/10/2021 02:10:11
376
0

1. [ C ] Một điềm [ F ] lạ vĩ đại xuất hiện trên [ C ] trời. [ F ] Một người [ Am ] Nữ mặc áo mặt [ F ] trời chân đạp mặt [ Gm ] trăng, đầu đội triều [ Am ] thiên mươi hai ngôi [ C ] sao.

2. [ C ] Một người [ F ] Nữ phúc ân xuất hiện tuyệt [ C ] trần. [ F ] Như vầng [ Am ] sáng ngời mặt [ F ] trời không một bợn [ Gm ] nhơ, tuyệt vời rực [ Am ] rỡ vì sao tinh [ C ] khôi.

ĐK: Mẹ lên [ F ] trời rạng [ C ] ngời ánh sáng quang [ Am ] vinh. Mẹ lên [ Am ] trời rộn [ C ] ràng nhạc khúc ân [ F ] tình.
Chúc [ Am ] khen, chúc khen Mẹ Chúa hiển [ Gm ] vinh. Chúc khen, chúc [ C ] khen Mẹ Chúa Thiên [ F ] Đình.