X

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Nguyện dâng Chúa tấm bánh thơm ly rượu nồng Nguyện dâng Chúa trót cả tấm thân làm của lễ suốt đời hiến dâng. Với ước mơ bao nồng nàn tiến về trước cung điện Ngài.
21/07/2024 03:07:58
Am
Người già yếu khô cằn tấm thân đói lả. Và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai.  Họ là (là) con Thiên Chúa. Họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con san sẻ cho người cùng khổ.
19/07/2024 03:07:09
Gm
Hãy mở lòng bác ái cho kẻ đói một chút cơm ăn. Hãy mở lòng yêu thương người cô thế cần nơi náu nương. Tựa khi xưa Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn.
19/07/2024 03:07:29
Am
Xin cho hồn con đôi cánh để con tung bay. Bay về nơi nhan Chúa cho lòng được thảnh thơi. Thân con như hoang địa khô cằn cần nguồn nước tưới. Xin thương lạy Chúa ơi! Xin nghe con cầu khẩn Ngài.
17/07/2024 02:07:04
F
Xin Chúa cất khỏi con mọi lắng lo bên ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm theo điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình đến điều người ta nói hay nghĩ về con.
15/07/2024 02:07:34
F
Chúa chính là người Cha nhân ái, rộng vòng tay từ ái vô bờ, bao năm qua Ngài ngóng con về, mà lòng con, chẳng thấu tình Cha. Chúa vẫn chờ người con hoang đàng
15/07/2024 02:07:11
Dm
Lạy Chúa! Con tin Chúa, con tin Chúa thương xót. Giờ đây xin phó thác xin phó thác đời con. Lạy Chúa! Xin phán một Lời, một Lời thôi con sẽ an vui Lạy Chúa! Xin phán một Lời, một Lời thôi con sẽ an lành.
08/07/2024 03:07:05
C
Xin Chúa ban thêm niềm tin vào nơi Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm niềm tin vào Đức Kitô. Ngày ngày đoàn con cậy trông phó thác nơi Ngài. Một lòng tin yêu như Chúa yêu thương con người.
06/07/2024 07:07:54
Dm
Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
23/04/2024 08:04:59
D
Linh hồn tôi ơi, hãy mau tỉnh giấc mơ màng, ngắm nhìn mà xem Thánh Nhan thần thiêng rực sáng. Áo Ngài tựa tuyết trắng, dung mạo thật vinh quang, hiển dung trong ánh sáng rỡ ràng
17/04/2024 03:04:55
F

ĐK: [ C ] Chúa là Đấng từ bi và hay thương [ Am ] xót, chậm bất [ G ] bình và hết sức khoan [ C ] dung.

1. Linh hồn [ G ] tôi hãy chúc tụng [ C ] Chúa, con người [ Dm ] tôi hãy chúc tụng [ G ] Người.
Hồn tôi [ Am ] ơi hãy chúc tụng [ Em ] Chúa và chớ [ G ] quên ân huệ của [ C ] Người.

2. Chúa đã [ G ] thương tha thứ tội [ C ] lỗi, thương chữa [ Dm ] ngươi mất hết tật [ G ] nguyền.
Đã cho [ Am ] ngươi xác thân bên [ Em ] vững và mũ [ G ] ngươi ân sủng của [ C ] Người.

3. Như người [ G ] cha con cái nhỏ [ C ] lớn ban tình [ Dm ] thương mấy núi không [ G ] bằng.
Người yêu [ Am ] thương những ai thờ [ Em ] Chúa, hằng kính [ G ] yêu tôn sợ Danh [ C ] Người.