R

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Đừng lấy vải mới mà vá áo cũ. Đừng đổ rượu mới vào bầu da cũ. Kẻo áo cũ rách bầu da cũng vỡ. Điều cũ thay đi điều mới cho vào.
19/11/2023 03:11:47
Am
Của lễ con dâng hôm nay là rượu nho bánh miến thơm nồng. Ngày tháng đôi vai phong sương giọt mổ hôi rớt trên đồi nương.
17/11/2023 03:11:26
Dm
Rộn ràng mùa hoa con kính dâng lên Mẹ Này ngàn hoa sắc thắm dịu dàng lời kinh dâng, dâng về Thánh Mẫu tiếng ca vang khắp gần xa.
18/10/2023 01:10:59
F
Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời
12/06/2023 02:06:42
G
Rao giảng Tin Mừng hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Lòng vui niềm hân hoan, phụng sự trước Thánh Nhan
23/05/2023 01:05:40
F
Từng giọt rượu nho bánh thơm xin tiến lên Ngài. Nguyện xin Chúa thương nhận lễ dâng trót tâm tình mến yêu Ngài. Và này đoàn con Chúa thương khơi mối chân tình.
05/11/2022 06:11:17
Am
Ra về trong an bình của Đức Ki - tô. Chúng con xin cảm tạ Chúa muôn đời. Cảm tạ Chúa vì lời Chúa khắc ghi soi dẫn đường chúng con đi
10/10/2021 06:10:00
C
Chúa ơi No - en về Việt Nam tuyết không rơi. Nhưng sao con nghe lạnh từ đáy tim đơn côi. Nhớ đêm đông năm nào Ngài sinh xuống dương gian
10/08/2021 04:08:50
Am
Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài sống đức tin rạng ngời. Ra về chúng con ra về an bình.
27/06/2021 08:06:27
C
Kìa sóng lên con thuyền cũng lên gió tung bay niềm vui trong Chúa. Tiếng reo hò hòa tiếng reo hò. Cầm lưỡi gươm thiêng của Thánh Linh
26/06/2021 09:06:44
Am
04/10/2021 04:10:33
365
0

1. Như [ C ] đôi chim sẻ bé tí [ Em ] , đáng giá một [ Dm ] đồng đắt chi [ G ] , này Ta săn [ C ] sóc chăm lo [ C ] từng [ G ] con.
Tóc con trên [ C ] đầu Ta đếm [ Dm ] , chim sẻ sao [ G ] bằng thần con, này Ta săn [ Am ] sóc đời con [ G ] phút [ C ] giây.

ÐK: Ðừng sợ [ G ] chi người giết được thân [ C ] xác, nhưng không giết [ Am ] được linh hồn [ E ] .
Ta chỉ [ C ] sợ [ F ] người bỏ cà xác [ C ] hồn xuống [ F ] nơi [ G ] hỏa [ C ] ngục (2lần).

2. Ai [ C ] xưng danh Thầy dũng cảm [ Em ] , trước mắt bao [ Dm ] người ác cảm [ G ] , thì Ta xưng [ C ] nó trước mặt [ C ] của [ G ] Cha.
Ai chối danh [ C ] thầy nhát đảm [ Dm ] , trước mắt bao [ G ] người ác cảm, thì Ta chối [ Am ] nó ở nơi [ G ] Chúa [ C ] Cha.

3. Vững [ C ] bước trên đường Ta đi [ Em ] , thế giới phủ [ Dm ] đầy gian nguy [ G ] , nào ta đi [ C ] tới thiên đàng [ C ] ngày [ G ] mai.
Có Chúa song [ C ] hành ta đi [ Dm ] , bóng tối phủ [ G ] đầy lo chi, nào ta đi [ Am ] tới trời cao [ G ] sáng [ C ] tươi.