A

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công.
05/11/2022 04:11:20
C
Kính tiến lên Ngài,của lễ đơn sơ. Tấm bánh tinh tuyền,rượu quí nho thơm. Là sức lao công,miệt mài nắng mưa, là những hy sinh cùng ngày tháng qua,con xin dâng.
17/10/2022 08:10:37
Bm
Các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Và hãy giúp lời cầu nguyện cho những ai vu khống các con. Cùng hãy chúc lành cho họ là những người hay nguyền rủa mình.
15/10/2022 05:10:32
Am
Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.
23/10/2021 03:10:59
Am
Có người nói thật hay có người làm để người ta thấy. Có người muốn được gọi là thầy nhưng cuộc sống không có gỉ hay.
21/10/2021 03:10:07
D
Cuộc đời còn dài mà đời con sao mãi gian truân, sao đời con cứ mãi khổ tâm? Đến khi nao lòng con hiểu tình Ngài thương vẫn hằng đỡ nâng.
19/10/2021 07:10:12
F
Ai đi đường ngay thẳng Ta sẽ cho được ơn cứu độ, được ơn cứu độ. Chúa đã lên tiếng gọi tất cả địa cầu, nơi xa vời đất trời hãy đến mau.
03/10/2021 04:10:34
F
Xin đưa tay thắp sáng ngọn nến hồng cho cuộc đời. Để gieo nguồn hạnh phúc cho ngày mới. Xin đưa tay thắp sáng lên tình yêu không tàn phai.
01/10/2021 03:10:20
G
Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời, còn lưu danh thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước Chúa Giê-su.
20/09/2021 07:09:29
G
Mừng Mẹ lên trời ngàn lời tung hô, dìu dặt vang xa, trong khắp nơi hòa ca. Tiếng hát vang hòa, ngàn lời dâng lên về Mẹ cao sang với trọn niềm thiết tha.
17/09/2021 06:09:27
C
02/08/2021 02:08:40
180
0

ĐK: Đoàn [C]con hợp tiếng hòa [G]ca mừng Thánh [C]Mẫu Mẹ Chúa Trời.
[F]Trong thánh ân tuyệt [Dm]vời Mẹ được [G]gọi là E - va [C]mới.
[F]Trong thánh ân tuyệt [Dm]vời Mẹ được [G]chọn làm Nữ Vương Đất [C]Trời.

1. Ma - ri - [F]a Mẹ đầy ân [C]phúc, Mẹ đầy ơn [Dm]phúc hơn mọi người nữ. [Am]
Mẹ được tôn kính Mẹ Đức Chúa [C]Trời thần thánh muôn [C]loài ngợi [Am]khen.

2. Trên Thiên [F]cung Mẹ hằng cứ [C]giúp, Mẹ hằng [Dm]cứu giúp những người cầu [Am]khẩn.
Mẹ hằng kêu khấn cùng Đức Chúa pC [Trờ] dẫn lối đưa [C]về Trời [Am]cao.