T

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
Hãy đi! Lời Chúa đã truyền dạy con. Hãy đi! Đến cùng bờ cõi trái đất. Đem Tin Mừng để đem Tin Mừng. Tin Mừng cứu rỗi về khắp mọi nơi, về khắp mọi nơi.
11/04/2024 02:04:58
F
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
11/04/2024 02:04:28
F
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
11/04/2024 01:04:26
D
Tình Chúa đưa ta vào đời tình Ngài yêu không bến bờ. Tình Ngài yêu thương mãi mãi tình Ngài khắc ghi máu đào. Cho ta nghe tim ngọt ngào cho ta nghe bao thương mến cuộc sống
10/04/2024 04:04:47
A
Tình Chúa yêu con như thái sơn vời vợi đỉnh cao, tình Chúa yêu con như biển khơi sóng trào đêm ngày. Tình Ngài yêu con khôn vời từ khi chưa có đất trời
07/04/2024 08:04:14
Cm
Giữa những tháng ngày miệt mài con vẫn đi tìm Chúa, giữa những ngày nắng đẹp tươi hay mùa lá rơi con vẫn đi tìm Ngài. Vì Chúa chính cuộc sống con, vì Chúa chính hạnh phúc con
07/04/2024 08:04:10
Am
Người dẫn dắt tôi lòng tôi vui mừng, chẳng lo thiếu gì hồn tôi an nghỉ. Nguồn nước trong lành cỏ xanh êm đềm, Người đưa tôi vào hồn tôi no thỏa.
07/04/2024 08:04:21
F
Lay Chúa xin thắp lên trong tim chúng con lửa tình yêu Chúa. Xin giữ gìn lửa khao khát Ấy, mãi mãi không ngơi trong sâu thẲm tâm hỒn chúng con.
07/04/2024 08:04:19
Dm
Xin Chúa dẫn bước tâm hồn con là ánh sáng dẫn con bước trên đường. Đôi mắt tha thiết ngước trônglên xin dẫn con bước theo đường lối Ngài. Hồn con baovui sướng náu thân trong tình Cha xót thương con
07/04/2024 06:04:29
G
Lạy Chúa xưa Chúa phán rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít anh em hãy xin Cha cho nhiều thợ gặt đến gặt lúa về” Lạy Chúa xin sai con, nguyện hãy thương chọn con sai con đi
07/04/2024 06:04:45
Dm

ĐK: Nào cùng tôn [ G ] vinh, nào cùng tôn [ Am ] vinh, tôn vinh [ Bm ] Chúa, Người làm [ D ] bao kỳ công cho [ Bm ] muôn phàm [ D ] nhân.
Nào cùng vui [ C ] lên, nào cùng vui [ D ] lên, vui trong [ Am ] Chúa, mừng ngày [ Bm ] vui Chư Thánh Tử [ D ] Đạo Việt [ G ] Nam.
Hân [ Bm ] hoan, tưng [ G ] bừng reo [ Am ] vui ca [ D ] mừng: những anh [ C ] hùng là con cháu Tiên [ Am ] Rồng Việt [ D ] Nam.
Kính [ Am ] tiến Vua Trời vinh [ D ] quang muôn [ G ] đời, muôn chứng nhân nay trở nên lễ [ D ] dâng ngàn [ G ] năm.

1. Người [ C ] đi thương đau gieo muôn [ Am ] hạt lệ [ Bm ] sầu, về [ G ] reo hân hoan trong muôn [ C ] ngàn hào [ G ] quang.
[ Bm ] Chúa nguồn sự [ C ] sống muôn [ Am ] đời chứa [ Bm ] chan. Đẹp [ Am ] thay tình yêu [ Bm ] mến trung [ G ] kiên vững [ C ] vàng.

2. Cùm [ C ] gông gươm đao máu tươi [ Am ] hồng tuôn [ Bm ] trào, ngày [ G ] nay quang vinh với muôn [ C ] ngàn thần [ G ] linh.
Hạnh [ Bm ] phúc cùng thiên [ C ] sứ dâng [ Am ] lời chúc [ Bm ] vinh. Trần [ Am ] gian cùng thiên [ Bm ] quốc tung [ G ] hô ca [ C ] mừng.

3. Sầu [ C ] đau chua cay với muôn [ Am ] ngàn đoạ [ Bm ] đầy, đồng [ G ] tâm tôn vinh Chúa khải [ C ] hoàn Phục [ G ] Sinh.
Mừng [ Bm ] hát dòng máu [ C ] thắm tử [ Am ] đạo chứng [ Bm ] nhân. Ngợi [ Am ] khen nguồn Ơn [ Bm ] Thánh xuống [ G ] cho nhân [ C ] trần.