I

Danh sách bài hát được lọc theo bảng chữ cái, thuận tiện cho việc tìm kiếm các bài hát theo các mẫu tự.
17/09/2021 07:09:42
337
0

ĐK: Mẹ [D]ơi! Nay Mẹ đã lên [Bm]trời, [G]Mẹ về bên [Em]Chúa hưởng [Em7]trọn niềm [A]vui [A7].
Mẹ [D] ơi! Xin [D7]Mẹ hãy dạy [G]con. [A]Cho con biết [Em]sống như [A7]Mẹ, Mẹ [D]ơi! [D7]

1. Hôm [G]nay Mẹ lãnh [F#m]nhận triều [Em]thiên của Vua [D]Trời lãnh [G7]nhận nguồn vinh [E7]phúc triền [A]miên [D7].
Hôm [G]nay vầng trăng [C]sáng nối [E7]gót theo chân [A]Mẹ những [F#m]cánh sao điểm [A7]trang áo [D]Mẹ.

2. Con [G]dâng lời chúc [F#m]mừng Mẹ [Em]Chúa Cả muôn [D]trùng những [G7]lời ca như [E7]sóng triều [A]dâng [D7].
Ôi [G] Ma - ri - [C]a Chúa [E7]đã thương ban [A]tặng chức [F#m]Nữ Vương hiển [A7]vinh Thiên [D]Đàng.

3. Hôm [G]nay trời mở [F#m]rộng và [Em]thế trần náo [D]động hát [G7]mừng Mẹ lên [E7]chốn trời [A]cao [D7].
Con [G]xin được vui [C]sống vững [E7]bước trong hy [A]vọng mến [F#m]Chúa yêu anh [A7]em một [D]lòng.