tôn sùng Thánh Tâm

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Am ] Lạy Thánh Tâm Giê - [ F ] su [ G ] nguồn sinh [ C ] lực, tình thương vô [ Am ] giá. Lạy Thánh Tâm Giê - [ F ] su nguồn ủi [ E ] an, mạch sống chan [ Am ] hoà. Lạy Thánh Tâm từ [ Dm ] bi đã tặng [ F ] ban Máu Thịt nuôi [ E ] sống. [ Am ] Ai người đang khao [ C ] khát tìm đến [ E7 ] đây chính nguồn yêu [ Am ] thương.

ĐK: Thánh Tâm [ F ] Ngài là [ Dm ] nguồn mạch tình yêu êm [ G ] ái. [ Bm7 ] Thánh Tâm [ E ] Ngài gọi [ E7 ] mời mọi người sống yêu [ Am ] thương. [ F ] Bánh nuôi [ Dm ] hồn để [ G7 ] người vui sông miên [ C ] trường. [ Dm6 ] Máu tinh [ E ] tuyền là [ F ] sức [ G ] sống [ E ] trường [ Am ] sinh.

2. [ Am ] Đồi ngất cao Can - [ F ] [ G ] ơn cứu [ C ] độ bừng lên ánh [ Am ] sáng. Để chúng sinh đón [ F ] nhận nguồn sức [ E ] thiêng cải hóa tâm [ Am ] hồn. Lạy Thánh Tâm tình [ Dm ] yêu giúp đoàn [ F ] con trên đường dương [ E ] thế. [ Am ] Theo đường Chúa chí [ C ] ái tìm phúc [ E7 ] vinh thiên đàng mai [ Am ] sau.

3. [ Am ] Quỳ trước ngai uy [ F ] linh [ G ] nơi Chúa [ C ] ngự thật trong Bí [ Am ] Tích. Mặt ngước lên cung [ F ] điện lòng gẫm [ E ] suy nhiệm tích cao [ Am ] vời. Vì quá yêu trần [ Dm ] gian Chúa nhục [ F ] thân trên thập tự [ E ] giá. [ Am ] Đem nguồn ơn cứu [ C ] rỗi để thế [ E7 ] nhân quay về bên [ Am ] Cha.

4. [ Am ] Nào hỡi ai bơ [ F ] [ G ] ai đói [ C ] khổ tìm về bên [ Am ] Chúa. Nào hỡi ai thất [ F ] vọng tìm đến [ E ] bên mạch sống chan [ Am ] hòa. Ngài sẽ luôn ở [ Dm ] bên chẳng bỏ [ F ] rơi những người trung [ E ] tín. [ Am ] Ai người đang đói [ C ] khát Ngài dưỡng [ E7 ] nôi no đầy nhân [ Am ] sinh.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Bánh bởi trời ban tặng cho đời, là Mình Máu Thánh của Đức Ki-tô. Bánh tinh tuyền khơi sức siêu huyền, là thần lương dưỡng nuôi đoàn chiên
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Tôi chúc tụng Chúa miệng tôi tán dương chẳng ngơi. Hồn tôi Chúa cho vinh dự bạn nghèo nào hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!