thánh tâm Giêsu Vua

-

Hoài Đức

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Giê - [ Dm ] su! Chúng [ Gm ] con tới [ A7 ] đây sấp [ Dm ] mình. Chân [ Bb ] thành dâng [ F ] Chúa tấm lòng thờ [ A ] kính [ A7 ] ___. Đoàn [ Dm ] con mong [ Bb ] ước tháng [ C ] năm sống [ F ] đời [ Am ] an [ Dm ] ninh. Chúa [ F ] ơi! Hãy [ Gm ] ban xuống cho Việt [ Bb ] Nam [ A ] thanh [ Dm ] bình.

ĐK. Thánh Tâm Giê - [ F ] su từ [ A7 ] bi vô [ Dm ] ngần. Không bao giờ chê [ F ] chối lời ai nài [ A ] van. [ Dm ] Giờ này đoàn con [ F ] dâng lên lời nguyện xin tha [ Dm ] thiết. [ D7 ] Thánh Tâm Giê - [ Dm ] su là Vua đất [ Bb ] Việt [ A ] muôn [ Dm ] đời.

2. Giê - [ Dm ] su! Chúng [ Gm ] con tới [ A7 ] đây sấp [ Dm ] mình. Uy [ Bb ] quyền năm [ F ] tháng che chở Hội [ A ] Thánh [ A7 ] ___. Đoàn [ Dm ] con Công [ Bb ] Giáo luôn [ C ] vui sống [ F ] đời [ Am ] hy [ Dm ] sinh. Chúa [ F ] ơi! Hãy [ Gm ] ban xuống cho Việt [ Bb ] Nam [ A ] thanh [ Dm ] bình.

3. Giê - [ Dm ] su! Chúng [ Gm ] con tới [ A7 ] đây sấp [ Dm ] mình. Ước [ Bb ] nguyện Nam [ F ] Bắc chung lòng thành [ A ] kính [ A7 ] ___. Toàn [ Dm ] dân chung tiếng hoan [ C ] ca chung [ F ] lời [ Am ] tôn [ Dm ] vinh. Chúa [ F ] ơi! Hãy [ Gm ] ban xuống cho Việt [ Bb ] Nam [ A ] thanh [ Dm ] bình.

Cùng tác giả Hoài Đức

Thánh tâm Giê - su! Hãy thống trị khắp muôn phương. Thánh tâm Giê - su! con tín nhiệm lòng Người yêu thương. Thánh tâm Giê - su! Con hy vọng Chúa đưa lên Thiên Đàng.
Ánh muôn tia bình minh bừng lấp lánh chiếu lên áng mây huy hoàng. Chúa từ nơi dương gian ngự lên chốn thiên cung sang tươi rỡ rang. Với muôn cung đàn tơ nổi réo rắt rước Con Chúa lên ngai vàng.
Kìa trông huy hoàng vì sao! Chiếu soi gần xa khắp miền. Nào hỡi mục đồng dậy mau chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin vui mừng
Hào quang Thiên Quốc tươi sáng vô cùng! Nhạc ca Thiên Quốc ngây ngất vô cùng! Bên Chúa vinh quang Thần Thánh vui mừng.
Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính.Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Thánh tâm Giê - su! Hãy thống trị khắp muôn phương. Thánh tâm Giê - su! con tín nhiệm lòng Người yêu thương. Thánh tâm Giê - su! Con hy vọng Chúa đưa lên Thiên Đàng.
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu