lương thực trường sinh

-

Chưa rõ tác giả

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: " [ C ] Ai ăn thịt Ta và uống máu [ C7 ] Ta thì được sống (í) muôn [ Dm ] đời và [ Em ] Ta sẽ cho [ Am ] họ được sống [ F ] lại ngày sau [ C ] hết hỡi người [ G ] ơi! [ G7 ] ___ Vì này thịt [ C ] Ta thật là của [ G ] ăn, máu [ E7 ] Ta thật là của [ Am ] uống. Ai ăn [ F ] thịt và uống máu [ Em ] này sẽ ở lại trong [ G ] Ta và [ C ] Ta ở [ G7 ] lại trong [ C ] họ".

[ C7 ] 1. Vì yêu [ F ] con Chúa đã trở [ G7 ] nên tấm bánh mỏng [ C ] manh [ C7 ] ___. Vì yêu [ F ] con Chúa đành hy [ G7 ] sinh chính thân [ C ] mình, cho [ Am ] con được phúc an [ Dm ] bình, cho [ G7 ] con nồng thắm ân [ C ] tình và cho [ Dm ] con phúc lộc trường [ G ] sinh cả đời [ G7 ] con cảm tạ tình [ C ] Chúa.

[ C7 ] 2. Nguyện đời [ F ] con luôn được trở [ G7 ] nên tấm bánh bẻ [ C ] ra [ C7 ] ___. Nguyện đời [ F ] con trở thành của [ G7 ] ăn hiến cho [ C ] đời, yêu [ Am ] thương và sống khiêm [ Dm ] nhường hy [ G7 ] sinh và biết can [ C ] trường, đời không [ Dm ] mong ước được gì [ G ] hơn nhưng chỉ [ G7 ] mong sống đẹp lòng [ C ] Chúa.

[ C7 ] 3. Niềm vui [ F ] con mỗi ngày được [ G7 ] lên rước Chúa của [ C ] con [ C7 ] ___. Niềm vui [ F ] con chính là bên [ G7 ] Chúa chẳng khi [ C ] rời, tin [ Am ] yêu hiệp nhất một [ Dm ] đời trao [ G7 ] ban tình Chúa cho [ C ] người, một đời [ Dm ] con trở thành nhân [ G ] chứng sống rạng [ G7 ] danh Chúa cả trời [ C ] cao.

Cùng tác giả Chưa rõ tác giả

Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng.
Nên như trẻ thơ để Chúa đoái thương dắt dìu. Sống như trẻ thơ đêm ngày tựa nương nơi Chúa. Phó thác đời con buồn vui ở trong tay Ngài.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!
Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn ủi an vô bờ. Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn tình yêu lai láng. Thánh Tâm Chúa Giê - su tràn đầy niềm tin hy vọng