đây thịt máu Ta

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Ai ăn [ Em ] Thịt và uống Máu [ Am ] Ta thì [ C ] sẽ không chết bao [ Em ] giờ. Ai ăn [ Dm ] Thịt và uống Máu [ F ] Ta sẽ [ Em7 ] được sự sống muôn [ Am ] đời.

1. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là thần [ Dm ] lương, là thần [ G7 ] lương dưỡng nuôi thế [ C ] trần [ E7 ] ___. Ai ở trong [ Am ] Thầy được trổ [ G ] sinh nhiều hoa [ C ] trái ngát thơm trên [ E7 ] cành [ Am ] ___. Nào ai đói khát đến với [ F ] Thầy nơi [ A7 ] tuôn phúc ân đầy [ Dm ] [ D7 ] ___. Thầy đã tự [ G ] hiến để nhân [ E ] loại được [ E7 ] vui sống trong an [ Am ] hòa.

2. Tin vào chính [ F ] Thầy thì ngày [ Dm ] sau ở gần [ G7 ] bên thánh nhan sáng [ C ] ngời [ E7 ] ___. Bánh này bởi [ Am ] trời Thầy sẽ [ G ] cho sự sống [ C ] mới thắm tươi ơn [ E7 ] Người [ Am ] ___. Vì ai tiếp rước Máu Thịt [ F ] Thầy mai [ A7 ] đây sẽ sống trường [ Dm ] sinh [ D7 ] ___. Thầy sẽ ngự [ G ] đến mãi lưu [ E ] lại ở [ E7 ] trong những ai trung [ Am ] thành.

3. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là tình [ Dm ] yêu, là tình [ G7 ] yêu hiến dâng chính [ C ] mình [ E7 ] ___. Ai liều hiến [ Am ] mình vì tình [ G ] yêu thì được [ C ] hưởng phúc vinh thiên [ E7 ] đình [ Am ] ___. Nhờ Thịt Máu Thánh đã kết [ F ] hiệp muôn [ A7 ] dân sống trong tình [ Dm ] thương [ D7 ] ___. Nhiệm thay Bí [ G ] Tích quá cao [ E ] vời làm [ E7 ] sao gẫm suy cho [ Am ] cùng.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!
Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn ủi an vô bờ. Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn tình yêu lai láng. Thánh Tâm Chúa Giê - su tràn đầy niềm tin hy vọng