đây thịt máu Ta

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Ai ăn [ Em ] Thịt và uống Máu [ Am ] Ta thì [ C ] sẽ không chết bao [ Em ] giờ. Ai ăn [ Dm ] Thịt và uống Máu [ F ] Ta sẽ [ Em7 ] được sự sống muôn [ Am ] đời.

1. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là thần [ Dm ] lương, là thần [ G7 ] lương dưỡng nuôi thế [ C ] trần [ E7 ] ___. Ai ở trong [ Am ] Thầy được trổ [ G ] sinh nhiều hoa [ C ] trái ngát thơm trên [ E7 ] cành [ Am ] ___. Nào ai đói khát đến với [ F ] Thầy nơi [ A7 ] tuôn phúc ân đầy [ Dm ] [ D7 ] ___. Thầy đã tự [ G ] hiến để nhân [ E ] loại được [ E7 ] vui sống trong an [ Am ] hòa.

2. Tin vào chính [ F ] Thầy thì ngày [ Dm ] sau ở gần [ G7 ] bên thánh nhan sáng [ C ] ngời [ E7 ] ___. Bánh này bởi [ Am ] trời Thầy sẽ [ G ] cho sự sống [ C ] mới thắm tươi ơn [ E7 ] Người [ Am ] ___. Vì ai tiếp rước Máu Thịt [ F ] Thầy mai [ A7 ] đây sẽ sống trường [ Dm ] sinh [ D7 ] ___. Thầy sẽ ngự [ G ] đến mãi lưu [ E ] lại ở [ E7 ] trong những ai trung [ Am ] thành.

3. Chính Thịt Máu [ F ] Thầy là tình [ Dm ] yêu, là tình [ G7 ] yêu hiến dâng chính [ C ] mình [ E7 ] ___. Ai liều hiến [ Am ] mình vì tình [ G ] yêu thì được [ C ] hưởng phúc vinh thiên [ E7 ] đình [ Am ] ___. Nhờ Thịt Máu Thánh đã kết [ F ] hiệp muôn [ A7 ] dân sống trong tình [ Dm ] thương [ D7 ] ___. Nhiệm thay Bí [ G ] Tích quá cao [ E ] vời làm [ E7 ] sao gẫm suy cho [ Am ] cùng.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!
Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn ủi an vô bờ. Thánh Tâm Chúa Giê - su là nguồn tình yêu lai láng. Thánh Tâm Chúa Giê - su tràn đầy niềm tin hy vọng