lạy Chúa Thánh Thần

- Thành Tâm
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Thành Tâm
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :16/04/2015 06:04:54
 • Lượt xem :4982
 • Tone chính :Dm
 • Điệu bài hát :Valse
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy Chúa Thánh [ d ] Thần, xin Ngài ngự [ a7 ] đến, canh tân đổi [ em ] mới đời sống chúng [ d ] con!
Tăng sức linh [ d7 ] hồn, bồi thêm lửa [ g ] mến soi sáng trí [ a7 ] khôn, hiệp nhất muôn [ d ] lòng.

1. Chúa [ bb ] hỡi, khấn xin ngự [ gm ] đến, đổ tuôn muôn [ a7 ] ơn phù giúp chúng [ d ] con!
Xin [ b7 ] thương soi dẫn nhân [ em ] tâm, nương theo Thần [ a7 ] Khí bước trong bình [ d ] an [ a7 ] .

2. Hãy [ bb ] đến, Thánh Linh từ [ gm ] ái, suối ơn mát [ a7 ] trong, là Đấng ủi [ d ] an.
Xin [ b7 ] thương nâng đỡ ủi [ em ] an con chiên lạc [ a7 ] hướng khổ đau lầm [ d ] than [ a7 ] .

3. Hỡi [ bb ] Đấng, tác sinh sự [ gm ] sống, nước thiên nhiệm [ a7 ] mầu, là Đấng Thánh [ d ] thay!
Xin [ b7 ] thương, thanh tẩy [ em ] trinh trong, bao nhiêu tội [ a7 ] lỗi vấn vương hồn [ d ] ai [ a7 ] .

4. Hỡi [ bb ] Đấng, lửa thiêng hằng [ gm ] cháy, kết liên Ba [ a7 ] Ngôi, Thần Khí Chúa [ d ] Cha!
Xin [ b7 ] thương, nung đốt tâm [ em ] can, nhen lên lòng [ a7 ] mến những ai thờ [ d ] ơ [ a7 ] .

5. Hỡi [ bb ] Đấng, chí công quyền [ gm ] phép, thấu xuyên tâm [ a7 ] tư, hồn xác chúng [ d ] con!
Xin [ b7 ] thương, tuyên án khoan [ em ] dung, ai nương tựa [ a7 ] Chúa biết luôn cậy [ d ] tin [ a7 ] .

Cùng tác giả Thành Tâm

Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền
Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mở lượng hải hà mà xóa tội con. Xin thương xin rửa sạch, sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi của con xin Ngài tẩy cho.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con