lạy Chúa Thánh Thần

-

Thành Tâm

  • 1
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy Chúa Thánh [ D ] Thần, xin Ngài ngự [ A7 ] đến, canh tân đổi [ Em ] mới đời sống chúng [ D ] con!
Tăng sức linh [ D7 ] hồn, bồi thêm lửa [ G ] mến soi sáng trí [ A7 ] khôn, hiệp nhất muôn [ D ] lòng.

1. Chúa [ Bb ] hỡi, khấn xin ngự [ Gm ] đến, đổ tuôn muôn [ A7 ] ơn phù giúp chúng [ D ] con!
Xin [ B7 ] thương soi dẫn nhân [ Em ] tâm, nương theo Thần [ A7 ] Khí bước trong bình [ D ] an [ A7 ] .

2. Hãy [ Bb ] đến, Thánh Linh từ [ Gm ] ái, suối ơn mát [ A7 ] trong, là Đấng ủi [ D ] an.
Xin [ B7 ] thương nâng đỡ ủi [ Em ] an con chiên lạc [ A7 ] hướng khổ đau lầm [ D ] than [ A7 ] .

3. Hỡi [ Bb ] Đấng, tác sinh sự [ Gm ] sống, nước thiên nhiệm [ A7 ] mầu, là Đấng Thánh [ D ] thay!
Xin [ B7 ] thương, thanh tẩy [ Em ] trinh trong, bao nhiêu tội [ A7 ] lỗi vấn vương hồn [ D ] ai [ A7 ] .

4. Hỡi [ Bb ] Đấng, lửa thiêng hằng [ Gm ] cháy, kết liên Ba [ A7 ] Ngôi, Thần Khí Chúa [ D ] Cha!
Xin [ B7 ] thương, nung đốt tâm [ Em ] can, nhen lên lòng [ A7 ] mến những ai thờ [ D ] ơ [ A7 ] .

5. Hỡi [ Bb ] Đấng, chí công quyền [ Gm ] phép, thấu xuyên tâm [ A7 ] tư, hồn xác chúng [ D ] con!
Xin [ B7 ] thương, tuyên án khoan [ Em ] dung, ai nương tựa [ A7 ] Chúa biết luôn cậy [ D ] tin [ A7 ] .

Cùng tác giả Thành Tâm

Chúa đã giáng trần! Al - le - lu - ia! Đến mặc xác phàm. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia!
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta

Cùng chuyên mục chúa thánh thần

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.